DAN; V2 Fra romantik til kætteri. Kortere tekster fra Ingemann til Martin A. Hansen.

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over de danske varianter af kortprosa fra Ingemanns eventyr og Blichers fortællinger frem til Blixens vintereventyr og Martin A. Hansens noveller. Blandt andre genrer, der optræder i kurset, kan nævnes: skitse, stemning parabel, myte, short story, essay og flere hybridformer. Der gives en kort introduktion til centrale novelleteoretiske begreber som fiktion, begivenhed, vendepunkt og pointe, men hovedvægten ligger på en narratologisk læsepraksis, præsentation, diskussion og først og fremmest analytisk anvendelse af fortælleteoretiske elementer som fx jeg-fortæller, den upålidelige fortæller, fokalisering, dækning, sted, karakter og plot. Vi skal gennemføre grundige nærlæsninger af tekster af bl.a. Blicher, H.C. Andersen, Chr. Winther, Kierkegaard, J.P. Jacobsen, Bang, Olivia Levison, Amalie Skram, Ingeborg Stuckenberg, Johs. Jørgensen, Claussen, Johs. V. Jensen, Branner, Blixen og Martin A. Hansen. Kurset tilbyder dermed også af litteraturhistorien fra ca. 1820 til 1950. Nærlæsningerne af teksterne giver mulighed for at lokalisere forfattere og tekster i deres litteraturhistoriske sammenhænge fra romantik og romantisme over naturalisme, impressionisme og symbolisme frem til forskellige modernismer. Tematisk vil der blive fokus på sammenstødet mellem dels subjektets begær og de sociale konventioner, dels den kristne religion og dens kritikere, der ofte er bærende plotelementer i litteraturens afsøgning af det moderne livsvilkår mellem tradition og fornyels

Engelsk titel

Romantics to Heretics. Short Texts from Ingemann to Martin A. Hansen

Holdunervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave

Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 70
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 132,5
  • Total
  • 412,5