Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

DAN; V2 Fra romantik til kætteri. Kortere tekster fra Ingemann til Martin A. Hansen.

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jan Rosiek (6-7875796f6b71466e7b7334717b346a71)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAB00027U

Engelsk titel

Romantics to Heretics. Short Texts from Ingemann to Martin A. Hansen

Kursusindhold

Kurset giver et overblik over de danske varianter af kortprosa fra Ingemanns eventyr og Blichers fortællinger frem til Blixens vintereventyr og Martin A. Hansens noveller. Blandt andre genrer, der optræder i kurset, kan nævnes: skitse, stemning parabel, myte, short story, essay og flere hybridformer. Der gives en kort introduktion til centrale novelleteoretiske begreber som fiktion, begivenhed, vendepunkt og pointe, men hovedvægten ligger på en narratologisk læsepraksis, præsentation, diskussion og først og fremmest analytisk anvendelse af fortælleteoretiske elementer som fx jeg-fortæller, den upålidelige fortæller, fokalisering, dækning, sted, karakter og plot. Vi skal gennemføre grundige nærlæsninger af tekster af bl.a. Blicher, H.C. Andersen, Chr. Winther, Kierkegaard, J.P. Jacobsen, Bang, Olivia Levison, Amalie Skram, Ingeborg Stuckenberg, Johs. Jørgensen, Claussen, Johs. V. Jensen, Branner, Blixen og Martin A. Hansen. Kurset tilbyder dermed også af litteraturhistorien fra ca. 1820 til 1950. Nærlæsningerne af teksterne giver mulighed for at lokalisere forfattere og tekster i deres litteraturhistoriske sammenhænge fra romantik og romantisme over naturalisme, impressionisme og symbolisme frem til forskellige modernismer. Tematisk vil der blive fokus på sammenstødet mellem dels subjektets begær og de sociale konventioner, dels den kristne religion og dens kritikere, der ofte er bærende plotelementer i litteraturens afsøgning af det moderne livsvilkår mellem tradition og fornyels

Målbeskrivelse

DAN BA

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Underviser

Jan Rosiek

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdunervisning

Kapacitet

35

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 70
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 132,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave

Undervisningen giver IKKE 15 ECTS i sig selv. Undervisningen udbydes sammen med 'Fællesforelæsningen: Sådan skriver du en akademisk opgave' og tilsammen giver de 15 ECTS i alt.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende