AFLYST: ÅU DAN valgfag Nyeste tid i litteraturen - i overblik og undervisning

Kursusindhold

Københavns Universitet, Åbent Universitet, tilbyder i foråret 2017 et kursus om den nyeste samtidslitteratur, designet til gymnasieundervisningen i dansk. Kurset er ikke en del af sidefagsuddannelsen i dansk, og kan heller ikke meritoverføres hertil. Hensigten er at tilbyde nuværende og kommende gymnasielærere en efteruddannelse, der går videre end de normale korte gymnasiale efteruddannelseskurser.

Det er en konstant udfordring for dansklæreren at holde sig ajour med samtidslitteraturen og have tilstrækkeligt ”styr” på den til dels at kunne udvælge sine tekstnedslag på en ikke-tilfældig måde, dels at kunne formidle et overblik. Det er den udfordring kurset tager op i et dybdeforløb.

Hvordan kan man få overblik over strømmen af vildskud og pletskud i de sidste 25 års danske litteratur? Hvilke hovedtendenser har markeret sig? Hvilke analysestrategier er egnede til at fange de samtidslitterære projekter ind? Og hvordan kan man undervise i dem? Hvilke nedslag og greb virker bedst i undervisningen? Dét er hovedspørgsmål i dette kursus. Vi vil forfølge nogle hovedspor i perioden og tage den udfordring op at litteraturhistorikerne endnu ikke har selekteret og gennemtygget dette stof. Og vi vil forholde os indgående til de bud der faktisk er givet, fx i disputatser af Peter Stein Larsen og Marianne Stidsen foruden i talrige specialværker og artikler. Kurset vil også gå bagud – til litterære positioner som vores (ikke skarpt afgrænsede) periode er i dialog med, fx i 1980erne eller 1960ernes avantgarde, som bl.a. Anne-Marie Mai har foreslået at tage som kontekst for (også) 00’ernes litteratur. Vi vil tillige diskutere hvilken samtidslitteraturhistorisk forklaringskraft begreber som postmoderne, senmoderne m.fl. kan have.

Vi vil bl.a. undersøge periodens dialektik mellem realisme og relativisme, kortfortællingernes mange forgreninger, den ”sociale vending” i nye realismeformer, spillet mellem fiktion og virkelighed, autobiografismens former, legen med flerstemmighed og genrehybrider bl.a. i interaktionslyrikken, brugen af nye web 2.0-medier også litterært, ironi og metafiktion i dramatiske o.a. genrer. Men tillige forfattere der i højere grad fortsætter og måske fornyr prøvede genrer som det centrallyriske digt, eksistenspsykologiske eller samfundsskildrende romaner m.fl. Vi skal undersøge temaer som Krop & køn, Steder & erindring, Det antropocæne m.fl. Og vi skal se på fænomenologiske og politisk-sociale strømninger, økokritik, mutationer af minimalisme, selvbiografi, poetisk parlando, genrehybrider m.m. Herunder introduceres de væsentligste hjælpebegreber og vinkler forskningen i den nyeste litteratur har udviklet. Hvilken rækkevidde og hvilke begrænsninger har begrebsparret central-/interaktionslyrik? Eller Stidsens identitets-samlegreb? Samtidig giver kurset et bud på didaktik for Nyeste tid: konkrete forløb og opgaver - analytiske, perspektiverende, multimodale, kreative, mange med integration af litteratur, sprog og medier.

Vi får besøg af forfatteren Josephine Klougart.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmopgave

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 39
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Ekskursioner
  • 160,5
  • Total
  • 409,5