Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU DAN Sprog 2 - Grammatik og tekstlingvistik (Forår 2017)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Ib Ulbæk (3-7871844f77847c3d7a843d737a)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HDAÅ01232U

Engelsk titel

Language 2 - Grammar and Text Linguistics

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

  • Viden om og forståelse af dansk morfologi og syntaks samt tekstlingvistisk teori. Færdigheder i grammatisk og tekstlingvistisk analyse.
  • Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse.
  • Kompetencer i at forholde sig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele og til sammenhængen mellem disse

 

 

Eksamen

Point 7,5 ECTS

Prøveform Se studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Dansk

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 24
Total 24

Eksamen

Prøveform

Andet
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende