ÅU DAN Sprog 1 - Tale og skrift (Efterår 2017)

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • sprogvidenskabens discipliner og forholdet imellem dem
 • dansk fonetik, dansk ortografisk norm og forholdet mellem udtale og skrift i dansk
 • sproglig variation og sprogholdninger i det danske sprogsamfund.

 

Færdigheder i

 • anvendelse af sprogvidenskabelige opslagsressourcer
 •  udskrivning og transskription af talesprog
 • sprogbrugsanalyse, herunder lokalisering og beskrivelse af ortografiske fejl
 • skriftlig og mundtlig fremstilling.

 

Kompetencer i at

 • forholde sig kritisk og fagligt reflekteret til egen og andres skriftlige og mundtlige produktion.

 

 

 

 

Se studieordningen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf

Engelsk titel

Language 1 – Speech and writing

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af:
- Forberedelse til og aktiv deltagelse i min. 80 % af undervisningen.
- 3 bundne skriftlige semesteropgaver, af hvilke én skal omhandle elementet ”Dansk skriftsprogsnorm”.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Total
 • 24