Aal-Kbh, Projektarbejde C: CMC

Kursusindhold

CMC - Computer-mediated communication - undersøger kommunikationsprocesser formidlet via Internettet. Kurset har særligt fokus på tekstbaseret kommunikation gennem digitale medier (fx e-mail), sociale platforme, blogs, diskussionfora m.m., men også kommunikation via websider og deres interaktive muligheder.

Centrale emner for kurset er:

 • Internettets historie og udviklingen af CMC som en platform for vidensdeling, samt hvilken indflydelse dette har på interaktion mellem mennesker og viden.
 • Online-kommunikation i tværfagligt perspektiv, herunder psykologiske, lingvistiske, semiotiske og pragmatiske vinkler.
 • CMC set i relation til informationsvidenskaben, og hvordan digitale medier indvirker på brugeradfærd, informationskompetencer, informationstjenester og informationsarkitektur.

 

Kurset indrager eksempler på CMC i form af konkrete cases som kan være inden for Digital Humanities, kommunikation i hverdagslivet og indenfor særlige interesseområder (GDS-kultur, amatør-interesser og fandom), kulturinstitutioners kommunikation (både via hjemmesider og -kataloger samt på sociale medier), eller videnskabelig kommunikation.

Kursus udbydes både i Aalborg og København, delvis som e-læringskursus.

Engelsk titel

Aal-Cph., Project C: CMC

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2012

Målbeskrivelse

Kompetencemål:

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Anvendte teorier og metoder.
 • Teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.

 

Kompetencer i at

 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

 

Faglige mål:

Eksaminanden kan

 • Redegøre kritisk og reflekteret for de anvendte teorier og metoder.
 • Forstå teorier, metoder og praksis i tilknytning til en selvvalgt problemstilling.
 • Identificere og formulere en selvvalgt relevant problemstilling indenfor temakursets emne.
 • Anvende teorier og metoder reflekteret og diskuterende i tilknytning til den selvvalgte problemstilling.
 • Analysere og formidle den valgte problemstilling på en konsistent og sammenhængende måde.
 • Reflektere over videnskabsteoretiske og metodologiske aspekter med relation til den valgte problemstilling, herunder relationer mellem teori og praksis.

Fysisk holdundervisning, herunder gruppearbejde, diskussioner og præsentationer. Digital undervisning via Absalon og andre digitale læringsplatforme (som fx Wikis), ISpring-videoer, bidrag til faglige diskussionsfora, blogaktivitet, både i Absalon og på internettet, videndeling m.m.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Wallace, P. M. (2001). The psychology of the internet. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Herring, S. C., Stein, D., & Virtanen, T. (2013). Pragmatics of computer-mediated communication. Berlin: De Gruyter Mouton.

 • Lotina, L., & Lepik, K. (2015). Exploring Engagement Repetoires in Social Media: the Museum Perspective. Journal of Ethnology and Folkloristics, 9(1), 123–142.

 • Herring, S. C. (2007). A faceted classification scheme for computer-mediated discourse. Language@ Internet, 4(1), 1-37.

Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Den skriftlige hjemmeopgave udgøres af de portfoliobesvarelser, der er udarbejdet I undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen for hjemmeopgaven.
Omfang: Maks. 24 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 94
 • Eksamen
 • 96
 • Eksamensforberedelse
 • 220,8
 • Total
 • 410,8