Kbh., Projektarbejde C: Digital kompetence

Kursusindhold

På modulet skal centrale teorier og begreber fra kompetenceforskningen diskuteres og relateres til individers og udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Begrebet kompetence skal ses i perspektiv af begreberne literacy og digitalisering. På modulet skal der ses nærmere på allerede gennemførte undersøgelser af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer. Der kan være tale om borgernes, medarbejdernes eller f.eks. de unges digitale kompetencer. De udvalgte undersøgelser skal diskuteres på baggrund af en socio-kulturel approach.

Endelig skal der arbejdes med at identificere problemstillinger og udvælges relevante teorier og metoder til at gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer set i relation til de pågældende individers og gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis. Denne undersøgelse skal munde ud i et forslag til udvikling af individers og udvalgte gruppers digitale kompetencer.

Engelsk titel

Cph., Project C: Digital Literacy

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2012

BA-TV Informationsvidenskab og kulturformidling STO 2015

Målbeskrivelse

Kompetencemål samt faglige mål for modulet

Studerende tilhørende STO 2012, se modul 14 i studieordning http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab-og-kulturformidling/studieordning_ba_informationsvidenskab-kulturformidling_2012-ordning.pdf 

BA-TV studerende, se modul 5 i BA TV studieordning http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/informationsvidenskab-og-kulturformidling/Informationsvidenskab_og_kulturformidling_BATV_2015.pdf

Holdundervisning, praktiske øvelser, peer assessment

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Bundsgaard, J. et al. (2014). Digitale kompetencer. It i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag.
 • Gillen, J. (2014). Digital literacies. Routledge. Taylor & Francis Group.
 • Hargittai, E. et al. (2010). Trust online: young adults´ evaluation of web content. International journal of communication, 4:468-94.
 • Hasse, C. og Storgaard Brok, L. (2015). TEKU-modellen. Teknologiforståelse i professionerne. København: U-Press.

Projektarbejdet har sit afsæt i semestrets temakursus. Temakurset indeholder
holdundervisning, oplægsseminarer og diskussioner om projektarbejdsformen.
Kursets undervisning understøtter også etableringen af gruppearbejder.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Maks. 24 normalsider - Hjemmeopgaven består af 2-3 portfolio besvarelser der er udarbejdet I undervisningsforløbet og bearbejdet efterfølgende frem til afleveringsfristen for hjemmeopgaven.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 94
 • Eksamen
 • 96
 • Eksamensforberedelse
 • 220,8
 • Total
 • 410,8