Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Aal., Mediekultur

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlige
 • Helene Høyrup (6-797376343334426a776f306d7730666d)
 • Lars Konzack (7-6e72717d64666e436b7870316e7831676e)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HBIB00124U

Engelsk titel

Aal., Media Culture

Kursusindhold

Målet med modulet Mediekultur er gennem et nutidigt og et historisk perspektiv at indkredse forholdet mellem vidensmedier og kultur, og hvad der karakteriserer en mediekultur. Man ser på mediekulturens historiske vilkår (teknologiske, økonomiske, sociale, politiske, kulturelle), skiftende udtryk og fremtrædelser og herigennem, hvordan kultur skaber medier, og medier skaber kultur, samt hvilke kultur- og samfundsformer, der favoriserer hvilke former for kommunikation. Modulet beskæftiger sig således med produktion og organisation, distribution og formidling af information, viden og kultur via medier såvel som med modtagelse og vurdering i forskellige sammenhænge.

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Relevante problematikker i forbindelse med samfundets og kulturens produktion og organisation af medier i historisk og nutidig belysning.
 • Forskellige teoretiske og metodiske indfaldsvinkler på forholdet mellem viden, medier og kultur.

 

Færdigheder i at

 • Analysere og begrunde forskellige vidensmediers betydning for formidling af viden og kultur.
 • Diskutere og vurdere forskellige brugergruppers anvendelse af vidensmedier, f.eks. børns og voksnes.

 

Kompetencer i at

 • Anvende relevante teorier og metoder til analyse af mediekulturers vilkår og rammer i givne kontekster.
 • Anvende teorier om vidensmedier og kultur i planlægningen af formidling til udvalgte brugergrupper.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Analysere og redegøre for relevante problematikker i forbindelse med samfundets og kulturens produktion og organisation af medier i historisk og nutidig belysning.
 • Forklare og analysere forskellige teoretiske og metodiske indfaldsvinkler på forholdet mellem viden, medier og kultur.
 • Analysere og begrunde forskellige vidensmediers betydning for formidling af viden og kultur.
 • Diskutere og vurdere forskellige brugergruppers anvendelse af vidensmedier, f.eks. børns og voksnes.
 • Anvende relevante teorier og metoder til analyse af mediekulturers vilkår og rammer i givne kontekster
 • Anvende teorier om vidensmedier og kultur i planlægningen af formidling til udvalgte brugergrupper.

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, BA STO 2012

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen. Undervisningen foregår i Aalborg
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning, gruppearbejde, studenteroplæg

Kapacitet

50 deltagere fordelt på 2 hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Kirsten Drotner (2012). Mediehistorier. Samfundslitteratur.
 • Stig Hjarvard (2010). En verden af medier. Samfundlitteratur.
 • Bill Kovarik (2011): Revolutions in Communications. Continuum.
 • Michael Mandiberg (red.) (2012). The Social Media Reader. New York University Press

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56,7
Eksamen 1
Eksamensforberedelse 216,2
Total 273,9

Eksamen (Bunden mundtlig prøve med forberedelse)

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min med opsyn.
Eksaminationssprog: Dansk

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende