Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Kbh., Videnstyring

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlige
 • Michael Rene Kristiansson (7-516d676c656970446c7971326f7932686f)
 • Karen Birgitte Philipson (3-7a717f4f77847c3d7a843d737a)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HBIB00113U

Engelsk titel

Cph., Knowledge management

Kursusindhold

I modulet Videnstyring fokuseres på viden, vidensformer og håndtering af viden i organisationer. Videnstyring handler om både at udnytte og kommunikere eksisterende viden og om at udvikle ny viden. Modulet undersøger og diskuterer, hvordan forskellige vidensprocesser i organisationer kan håndteres, og hvordan relevante informationssystemer kan anvendes til organisering og formidling af viden. Modulet beskæftiger sig med forskellige metoder til analyse af vidensformer og organisering af viden, samt metoder og værktøjer til systemdesign med henblik på anvendelse i relation til forskelligartede videnstyringsprojekter.

 

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Samspillet mellem organisationsformer, organisatoriske processer og videnstyring.
 • Relevante informationssystemers funktion og struktur i forhold til videnstyring.

 

Færdigheder i at

 • Identificere og karakterisere centrale aspekter ved organisatoriske vidensprocesser med henblik på håndtering af viden.
 • Udvælge og vurdere relevante metoder til analyse og design af informationssystemer i organisationer.

 

Kompetencer i at

 • Analysere og vurdere anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer i relation til konkrete videnstyringsprojekter.
 • Bidrage til tværfaglige videnstyringsprojekter.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Redegøre for samspillet mellem organisationsformer, organisatoriske processer og videnstyring
 • Analysere og reflektere over relevante informationssystemers funktion og struktur i forhold til videnstyring.
 • Identificere og karakterisere centrale aspekter ved organisatoriske vidensprocesser med henblik på håndtering af viden.
 • Udvælge og vurdere relevante metoder til analyse og design af informationssystemer i organisationer.
 • Analysere og vurdere anvendelsen af forskellige metoder og værktøjer i relation til konkrete videnstyringsprojekter.
 • Bidrage til tværfaglige videnstyringsprojekter.

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, STO 2012

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Cases, holdundervisning, diskussionsforum og workshops

Kapacitet

130 deltagere fordelt 4 hold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Carlile, P.R. (2004). Transferring, translating and transformation. An integrative framework for managing knowledge across boundaries. Organizational Science, vol. 15, no. 5 : 555-68
 • Garrett, J.J. (2011). The Elements of User Exerience: User-Centered Design for the Web and Beyond. 2. ed. Berkeley: New Riders.
 • Jackson, P. (2011). Requirements for an information system to support transactive memory. Vine, Vol. 41, No. 4, p. 401-427
 • Simonsen, J. et al (2014). Situated Design Methods. MIT Press.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56,7
Eksamen 60
Eksamensforberedelse 157,1
Total 273,8

Eksamen (Bunden skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Omfang: maks. 15 normalsider + 5 normalsider pr. studerende udover én.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende