BAL, Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (E16)

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder de studerende har erhvervet sig i kurserne Propædeutik 1 og 2. Der arbejdes således videre med auditiv sprogforståelse og mundtlig sprogproduktion på bosnisk/kroatisk/serbisk. Herunder opøves endvidere færdighed i at sondre mellem de tre sprog i henhold til lydlige, ordforrådsmæssige og grammatiske særtræk.

Teksterne og mediefilerne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære, der berører samme emner som behandles på uddannelsens kurser ”Balkans aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (HBAB007341U)” og ”Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk (HBAB00721U)” samt emner fra dagligdagen.

Engelsk titel

Bosnian/Croatian/Serbian Oral Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:  
Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (Aktivitetskode HBAB00731E) 

Konversationsøvelser, oplæsningsøvelser, auditive øvelser

Kompendiet: BKS Sprog og tekst A (tidligere udgave ”BKS – Sprog 1”)

(kan anskaffes i KUAs kompendieudsalg ”Publikom”, lokale 11a-0-02,  Karen Blixens Vej 4, 2300 København S, eller via KUs Humanistiske Fakultets webshop: http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html )

Mønnesland, Svein, Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk, Sypress, Oslo 2002 (el. senere)

[kan anskaffes via Academic books: http://www.academicbooks.dk/ku-soendre eller: KUA2, bygning 14, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S]

Se endvidere grupperummet på Absalon

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,25
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 206,25