BAL, Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk med grammatik (E16)

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder de studerende har erhvervet sig i kurserne Propædeutik 1 og 2. Der arbejdes således videre med indlæring af former og sætningskonstruktioner, nu med henblik på at den studerende ikke blot skal beherske disse, men også beskrive dem.

Samtidigt undervises der i skriftlig oversættelse fra bosnisk, kroatisk og serbisk til dansk. Herunder opøves endvidere færdighed i at sondre mellem de tre sprog i henhold til lydlige, ordforrådsmæssige, grammatiske og retskrivningsmæssige særtræk.

Teksterne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære, der berører samme emner som behandles på uddannelsens kursus ”Balkans aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (HBAB007341U)”

Engelsk titel

Translation from Bosnian/Croatian/Serbian into Danish

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:  
Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk (Aktivitetskode HBAB00721E) 

Seminar med mini-forelæsninger om grammatiske emner, fælles opgavegennemgang og aktiv studenterdeltagelse.

Kompendiet: BKS Sprog og tekst A (tidligere udgave ”BKS – Sprog 1”)

(kan anskaffes i KUAs kompendieudsalg ”Publikom”, lokale 11a-0-02,  Karen Blixens Vej 4, 2300 København S, eller via KUs Humanistiske Fakultets webshop: http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html )

Mønnesland, Svein, Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk, Sypress, Oslo 2002 (el. senere)

[kan anskaffes via Academic books: http://www.academicbooks.dk/ku-soendre eller: KUA2, bygning 14, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S]

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 150,25
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 206,25