Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BAL, Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk med grammatik (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Tea Sindbæk Andersen (6-747e78393939466e7b7334717b346a71)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HBAB00726U

Engelsk titel

Translation from Bosnian/Croatian/Serbian into Danish

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder de studerende har erhvervet sig i kurserne Propædeutik 1 og 2. Der arbejdes således videre med indlæring af former og sætningskonstruktioner, nu med henblik på at den studerende ikke blot skal beherske disse, men også beskrive dem.

Samtidigt undervises der i skriftlig oversættelse fra bosnisk, kroatisk og serbisk til dansk. Herunder opøves endvidere færdighed i at sondre mellem de tre sprog i henhold til lydlige, ordforrådsmæssige, grammatiske og retskrivningsmæssige særtræk.

Teksterne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære, der berører samme emner som behandles på uddannelsens kursus ”Balkans aktuelle politiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold (HBAB007341U)”

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:  
Oversættelse fra bosnisk/kroatisk/serbisk til dansk (Aktivitetskode HBAB00721E) 

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk og Russisk

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

NN

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Seminar med mini-forelæsninger om grammatiske emner, fælles opgavegennemgang og aktiv studenterdeltagelse.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendiet: BKS Sprog og tekst A (tidligere udgave ”BKS – Sprog 1”)

(kan anskaffes i KUAs kompendieudsalg ”Publikom”, lokale 11a-0-02,  Karen Blixens Vej 4, 2300 København S, eller via KUs Humanistiske Fakultets webshop: http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html )

Mønnesland, Svein, Bosnisk kroatisk serbisk grammatikk, Sypress, Oslo 2002 (el. senere)

[kan anskaffes via Academic books: http://www.academicbooks.dk/ku-soendre eller: KUA2, bygning 14, Karen Blixens Vej 4, 2300 København S]

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 150,25
Forelæsninger 56
Total 206,25

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​balkanstudier/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende