Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ØST, Øst- og Sydøsteuropas generelle historie og kultur (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Tea Sindbæk Andersen (6-707a74353535426a776f306d7730666d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HBAB00706U

Engelsk titel

General History and Culture of East and South East Europe

Kursusindhold

En kronologisk-tematisk gennemgang af regionens historie og kultur med udblik til Europas historie/verdenshistorien. Desuden grundlæggende opøvelse i analytisk tilgang. De faglige mål er, at de studerende skal kunne

  • redegøre for hovedtræk i de øst- og sydøsteuropæiske landes historie og kultur fra middelalderen til vor tid
  • redegøre for de vigtigste forskelle og ligheder mellem områdets regioner og lande, herunder deres sprog.

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning:
Balkanstudier (fagelementkode HBAB00701E)
Grækenlandstudier (fagelementkode HGRB00701E)
Polsk (fagelementkode HPLB00701E)
Russisk (fagelementkode HRUB00701E)

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Tine Roesen, swl117@hum.ku.dk
Krzysztof Stala, stala@hum.ku.dk
Tea Sindbæk, nxr333@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger med aktiv inddragelse af de studerende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Lægges i Absalon ved semesterstart

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 56
Forberedelse 346,5
Eksamen 10
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordninger:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende