BAL, Holocaust i Øst- og Sydøsteuropa – historie, litteratur og kulturel erindring (E16)

Kursusindhold

Nazisternes udryddelsespolitikker mod jøder, romaer og andre befolkningsgrupper i Øst- og Sydøsteuropa var mindst lige så brutale som i Vesteuropa. Mange steder udførtes forbrydelserne af militære enheder med geværer, og ofrene blev begravet på stedet i massegrave, ikke mindst i Ukraine og Hviderusland. Flere steder i det besatte Øst- og Sydøsteuropa udførtes folkemordene i samarbejde med lokale quislingregimer. Serbien var således en af de første stater der kunne erklæres ’fri for jøder’. I GrækenIand deporteredes 42.000 jøder fra Thessaloniki, mens jøder i det øvrige Grækenland måtte forsøge at overleve, bl.a. ved at slutte sig til partisanhæren. I Polen blev 6 mio. mennesker, heraf halvdelen polske jøder, dræbt i de nazistiske udryddelsespolitikker. Mange steder førte Anden Verdenskrig til, at de jødiske befolkningsgrupper, som havde været en betydningsfuld del af Øst- og Sydøsteuropas historie og kultur i århundreder, skrumpede ind til en brøkdel eller helt forsvandt.

Ud over de voldsomme tab af menneskeliv efterlod holocaust en vanskelig historisk og kulturel arv til staterne i Øst- og Sydøsteuropa. Mange steder har Holocausts historie stået i skyggen af andre historiske problemstillinger, herunder nationale offer-narrativer, interne borgerkrige i Jugoslavien og Grækenland, de sovjetiske deportationer og Gulag. Holocausts historie er derfor stadig under bearbejdelse og udfordres i dag også af fremvæksten af yderligtgående højreorienterede grupper.

Kurset ser på holocausts historie i Øst- og Sydøsteuropa, og på hvordan denne historie er blevet bearbejdet i litteratur og kulturel erindring, fx i form af film, museer og politisk diskurs og debat. Kurset sammenligner cases fra hele regionen fra Rusland over Ukraine, Hviderusland og Polen til det tidligere Jugoslavien og Grækenland, og der drages paralleller til bearbejdelsen af Gulag i Rusland og andre post-sovjetiske stater. Undervisningen baseres på et bredt udvalg af faglitteratur og skønlitteratur i oversættelse (med mulighed for at supplere med yderligere litteratur på originalsprog). Der lægges op til, at kurset bestås ved en selvstændig hjemmeopgave eller synopsis-eksamen. Kurset kan også tages som enkeltstående tilvalg på BA eller KA.

Engelsk titel

Holocaust in Eastern and South-Eastern Europe - history, literature and cultural memory

Uddannelse

Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010

Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Østeuropastudier 2007-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Østeuropastudier 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Tværkulturelle studier, 2009-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen

Målbeskrivelse

Balkanstudier BA 2010-ordning
Tema 4a Fordybelsesemne (fagelementkode HBAB01091E)
Tema 4b Valgfrit emne (fagelementkode HBAB01101E)
Bachelor projekt (fagelementkode HBAB01111E)

Balkanstudier BA 2015-ordning:
Særligt studeret emne (fagelementkode HBAB00791E)

Grækenlandsstudier BA 2010-ordning:
Tema 4a Fordybelsesemne (fagelementkode HGRB01091E)
Tema 4B Valgfrit emne (fagelementkode HGRB01101E)
Bachelor projekt (fagelementkode BGRB01111E)

Polsk BA 2010-ordning:
Tema 4a Fordybelsesemne (fagelementkode HPLB01091E)
Tema 4b Valgfrit emne (fagelementkode HPLB01101E)
Bachelor projekt (fagelementkode HPLB01111E)

Polsk BA 2015-ordning:
Særligt studeret emne (fagelementkode HPLB00791E)

Polsk KA 2008-ordning:
Valgfag (fagelementkode HPLK03371E)
Emne A Samfund, kultur, mentalitet: det aktuelle Polen (fagelementkode HPLK03331E)

Russisk BA 2010-ordning:
Tema 4a Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Tema 4b Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
Bachelor projekt (fagelementkode HRUB01111E)

Russisk BA 2015-ordning:
Særligt studeret emne (fagelementkode HRUB00791E)

Russisk KA 2008-ordning:
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

Østeuropastudier BA-tilvalg 2007-studieordning:
Valgfrit emne (fagelementkode HØEB10031E)

Østeuropastudier KA 2008-ordning:
Særligt studeret emne 1 (fagelementkode HØEK03211E)
Særligt studeret emne 2 (fagelementkode HØEK03231E)
Emne B - Fri fagdisciplin (fagelementkode HØEK03241E)
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)

Tværkulturelle Studier KA 2009-ordning:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03021E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03041E)
Aktuel Tematisk Problemstilling (fagelementkode HTÆK03051E)

Tværkulturelle Studier KA 2015-ordning:
Regional specialisering (fagelementkode HTÆK03211E)
Regional specialisering med sprog (fagelementkode HTÆK03261E)
Aktuel Tematisk Problemstilling (fagelementkode HTÆK03141E)

Vejledning med aktiv inddragelse af de studerende

I læseplanen indgår:

Timothy Snyder, Bloodlands

Jozo Tomasevich, The Second World War in Yugoslavia. Occupation and Collaboration

Mark Mazower (red.), After the war was over. Reconstructing the family, nation and state in Greece

Tadeusz Borowski, Hos os i Auschwitz

Hanna Krall, Chasing the King of Hearts

David Albahari, Götz og Meyer

Aleksandar Tišma, Kapo

Aleksandar Tišma, Brugen af mennesket

Katja Petrowskaja, Måske Esther

Studerende, som følger dette kursus bør også følge ToRS’s fælles kursus ”Akademisk læsning: Læse- og skrivestrategier ”

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Total
  • 412,5