AUD; Audiologi II: Pædagogisk Audiologi

Kursusindhold

Eksaminanden kan

- beherske den pædagogiske audiologi, herunder (re)habiliteringens audiologi – såvel på børne- som voksenområdet;

- vurdere et hørehandicaps art, omfang og indflydelse på den hørehandicappedes totale livssituation,

- foretage en samlet vurdering af den hørehandicappedes behov for tekniske hjælpemidler (høreapparat m.v.) på baggrund af ovenstående analyse;

- opstille en undervisningsplan omfattende formidling af hørehandicappets problematik, høreapparaters og andre tekniske hjælpemidlers rette brug, træning i mundaflæsning, artikulationstræning og optræning af den auditive skelneevne.

- beskrive, hvilke andre (re)habiliterings tiltag der bør tilbydes hørehandicappede i forskellige livssituationer.

 

 

Engelsk titel

Audiology II: Pedagogical Audiology

Uddannelse

Audiologopædi

Holdundervisning
Mandag den 6/3 og mandag den 22/5 undervises fra kl. 9-15 i lokale 22.5.13 (Lingvistisk Laboratorium)

Inden prøven aflægges, skal Audiologi I være bestået.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 126
 • Praktik
 • 10
 • Total
 • 430