AUD; Fordybelseskursus D: Måleprincipper i audiologi

Kursusindhold

Et begrænset batteri af målinger bruges rutinemæssigt i klinikken til at danne et billede af en persons hørelse. Men mindre almindelige målinger kan være nødvendige ved avanceret diagnostik og inden valg af hensigtsmæssige rehabiliteringsstrategier. Dette kursus vil dække principperne bag både rutinemålinger og mindre almindelige målinger, og hvordan målingerne bedst bruges i klinikken. Arbejdet under kurset vil især dreje sig om integration af ​​resultater fra forskellige målinger, hands-on aktiviteter og casestudier.  Der kan forventes en mindre gentagelse af stof fra andre kurser for at sikre en god forståelse af komplicerede måleprincipper.

Engelsk titel

Audiology

Målbeskrivelse

Efter kursusdeltagelsen bør du være fortrolig med et batteri af audiometriske tests og med de principper, der ligger til grund for dem. Du bør være i stand til at fortolke resultater fra ren tone audiometri, tympanometri, akustisk refleks-målinger, taleaudiometri, auditiv evoked potentials og otoakustisk emissions. Du bør også være i stand til at integrere resultaterne af disse målinger i et detaljeret billede af en patients hørelse.

AUD KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_ka.pdf

AUD BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_batv.pdf

 

Holdundervisning

Undervisning er på dansk og engelsk. Pensum er på engelsk.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • Total
  • 206