AUD; Fordybelseskursus C: Teknologi i læse- og staveundervisning

Kursusindhold

På baggrund nyere forskningsstudier om læse- og staveundervisning med og uden teknologi får de studerende indsigt i, hvordan de kan vurdere relevans og kvalitet af teknologi i læse- og staveundervisningen for børn tidligt i den normale læseudvikling, ordblinde børn og ordblinde voksne. Med udgangspunkt i forskningsstudier og erfaring fra praksis vil de studerende få viden om, hvordan en indsats med teknologi i undervisningen af fx ordblinde børn kan opbygges.  

Nyere forskningsstudier om læse- og staveundervisning med og uden teknologi vil blive gennemgået og diskuteret. De studerende vil se eksempler på og analyse af udvalgte apps og programmer, der er udviklet til læse- og staveundervisningen. På baggrund forskningsresultater og eksemplerne skal de studerende identificere styrker og svagheder ved forskellige teknologier i læse- og staveundervisningen af elever i en normal læseudvikling, ordblinde børn og ordblinde voksne, og derigennem nå frem til de kriterier, der er centrale for at vurdere relevans og kvalitet af teknologien. Eksempler på med hvilket formål og hvordan forløb med teknologi i læse- og staveundervisningen kan opbygges i praksis, vil blive gennemgået. De studerende skal på baggrund af forskningsstudierne lave en begrundet vurdering af forløbenes kvalitet og mulige effekt og derved forstå teknologiens muligheder og begrænsninger i læse- og staveundervisningen.

 

Engelsk titel

Technology and the teaching of reading and spelling

Holdundervsining
Undervisningen består primært af oplæg fra underviseren, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur, den præsenterede teknologi og cases, fælles diskussion og opsamling. Undervejs i kurset skal de studerende i grupper lave en analyse af to selvvalgte apps/programmer. Analysen fremlægges den sidste undervisningsgang. Der vil i undervisningen være afsat tid til, at de studerende kan arbejde med deres analyse og få vejledning af underviseren.

For at deltage i kurset forudsættes det, at den studerende har fulgt faget Læsning I: Skriftsproglige færdigheder eller tilsvarende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Aktiv undervisningsdeltagelse herunder præsentation af en analyse af to selvvalgte apps/programmer i grupper. Derudover individuel aflevering af en skriftlig hjemmeopgave, hvor de studerende med udgangspunkt i en case redegør for en relevant indsats med teknologi i undervisningen og dennes mulige effekt og begrænsning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • Total
  • 206