AUD; Fordybelseskursus C: Sprogforståelse i grundskolen: fra tidlige sproglige vanskeligheder til senere læseforståelsesvanskeligheder

Kursusindhold

Der er i dag stor opmærksomhed på at identificere en bred række sproglige vanskeligheder hos børn i dagtilbud. Men ved skolestart bliver meget af opmærksomheden fokuseret på netop de aspekter af sprog, der er forudsætninger for den begyndende læsetilegnelse, i særdeleshed fonologiske færdigheder. Når fokus efter et par år flytter fra afkodning til læseforståelse, viser nogle elever sig overraskende at opleve læsevanskeligheder, der tilsyneladende relaterer sig til bredere sproglige vanskeligheder

Formålet med kurset er at give indsigt i 1) hvad der karakteriserer disse elevers sprogforståelsesproblemer (bl.a. hvordan de kan identificeres), og 2) hvilke sproglige udfordringer der er i at forstå tekster. Hensigten er at forbedre muligheden for at identificere elever med sproglige vanskeligheder og for at forstå de faglige vanskeligheder, der kan følge med. Kurset afsluttes med en fri skriftlig hjemmeopgave.

Engelsk titel

Language and reading comprehension i secondary school

Holdundervsining

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • Total
  • 206