Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AUD; Fordybelseskursus C: Sprogforståelse i grundskolen: fra tidlige sproglige vanskeligheder til senere læseforståelsesvanskeligheder

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mads Poulsen (9-753678777d747b6d7648707d7536737d366c73)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HAUK00036U

Engelsk titel

Language and reading comprehension i secondary school

Kursusindhold

Der er i dag stor opmærksomhed på at identificere en bred række sproglige vanskeligheder hos børn i dagtilbud. Men ved skolestart bliver meget af opmærksomheden fokuseret på netop de aspekter af sprog, der er forudsætninger for den begyndende læsetilegnelse, i særdeleshed fonologiske færdigheder. Når fokus efter et par år flytter fra afkodning til læseforståelse, viser nogle elever sig overraskende at opleve læsevanskeligheder, der tilsyneladende relaterer sig til bredere sproglige vanskeligheder

Formålet med kurset er at give indsigt i 1) hvad der karakteriserer disse elevers sprogforståelsesproblemer (bl.a. hvordan de kan identificeres), og 2) hvilke sproglige udfordringer der er i at forstå tekster. Hensigten er at forbedre muligheden for at identificere elever med sproglige vanskeligheder og for at forstå de faglige vanskeligheder, der kan følge med. Kurset afsluttes med en fri skriftlig hjemmeopgave.

Målbeskrivelse

KA 2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_ka.pdf

 

BA-TV

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_batv.pdf

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Underviser

Mads Poulsen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Uden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervsining

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 24
Undervisningsforberedelse 105
Eksamensforberedelse 77
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende