AUD; Fordybelseskursus B: Evidensbaseret børnelogopædi

Kursusindhold

I kursets grundbog, The Handbook of Evidence-Based Practice in Communication Disorders (Dollaghan, 2007), introduceres evidensbaseret praksis som en treenighed, E3BP, der ud over forskningsevidens består af klinisk ekspertise og klientens omstændigheder og ønsker. De tre dele vil alle blive berørt, men kurset vil primært dreje sig om forskningsevidens.

Ud fra Dollaghan (2007) får de studerende en indføring i EBP og øvelse i systematisk vurdering af forskningsartikler om udviklingsmæssige sprogforstyrrelsers diagnostik og intervention. I forlængelse heraf skal de studerende i løbet af kurset øve sig i at omsætte forskningsindsigter til konkrete børnelogopædiske aktiviteter og tiltag.

Formået med kurset er at øge de studerendes kendskab til evidensbaseret praksis og give dem konkrete redskaber til at vurdere evidens. Desuden får de indsigt i nyere forskningsstudier om udviklingsmæssige sprogforstyrrelser og i det empiriske belæg for forskellige diagnostiske og interventionsmæssige tiltag.

Undervisningen består primært af korte oplæg fra underviseren, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og fælles diskussioner.

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig 3-dags-opgave, hvor de studerende demonstrerer deres erhvervede kundskaber ved konkret evidensvurdering af en forskningsartikel og diskussion af mulige konsekvenser for dansk børnelogopædisk praksis.

Engelsk titel

Evidence based practice in child language disorders

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig 3-dags-opgave (individuel) i umiddelbar forlængelse af kurset:
Mandag den 19.12. klokken 13 til torsdag den 22.12. klokken 13 (uge 51).
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • Total
  • 206