AUD; Fordybelseskursus A: IKT i den logopædiske praksis

Kursusindhold

Emner på kurset vil bl.a. være: Teknik vs. pædagogik, logopædens rolle i forhold til IKT, hjælpemidlets indflydelse på kommunikation samt implementering af IKT i daglig nær- og fjernkommunikation.

Engelsk titel

IKT i den logopædiske praksis

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

At de studerende tilegner sig såvel teoretisk som praktisk viden om og forståelse for IKT hjælpemidlers funktion i den logopædiske praksis, såvel på børne- som på voksenområdet.

KA 2008: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_ka.pdf

BA-tilvalg 2007:

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_batv.pdf

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • Total
  • 206