AUD; Sprogvanskeligheder

Kursusindhold

Sprogvanskeligheder består af tre dele: Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser/dysfasi, afasi og praktik.

Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser/Dysfasi

Eksaminanden kan

Vurdere forskellige former for sproglige forstyrrelser på baggrund af den normale sprogudvikling og de mest anerkendte sproglige testmaterialer.

Opstille og evaluere trænings- eller behandlingsprogrammer beregnet på forskellige trin af den sproglige udvikling.

Afasi

Eksaminanden kan

Redegøre for de kommunikative, sproglige, kognitive og psykosociale vanskeligheder ved afasi.

Beherske afasiens ætiologi samt de væsentligste teorier og undervisningsformer.

Diagnosticere forskellige symptomer og former for afasi gennem testning.

Tilrettelægge, gennemføre og evaluere relevant undervisning såvel individuelt som i gruppe.

Praktik

Eksaminanden kan

Tedegøre for praktisk tilrettelæggelse og udførelse af undervisning af både børn og voksne med sprogvanskeligheder

Selvstændigt planlægge og forestå et mindre antal undervisningslektioner med supervision fra en uddannet logopæd

Redegøre for den løbende evaluering af klienterne og for undervisningsmetoder og -materialer.

Engelsk titel

Language difficulties

Uddannelse

Audiologopædi

Holdundervisning og praktik
I uge 13,14 og 16 underviser Charlotte Lønnberg i Afasi.

Undervisning Afasi: Første undervisningsgang er 14. februar kl. 9-16 på Center for Hjerneskade, Auditoriet, Amager Fællevej 56A. Herefter tirsdage uge 7 - uge 20
i lokale 22.0.49.
Undervisning Udviklingsmæssige sprogforstyrrelser/​Dysfasi: Torsdag 13-16 uge 5-uge 20
i lokale 22.0.47.

Sprogvanskeligheder indeholder undervisning i henholdsvis Afasi og udviklingsmæssige sprogforstyrrelser/​Dysfasi.

ECTS
22,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv Undervisningsdeltagelse.
Del A kan dække teoretisk stof og del B kan være en case.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 738
  • Total
  • 1032