Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

AUD; Stemme, stemmelidelser og stammen

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jenny Iwarsson (9-6d6c7a647576767271436b7870316e7831676e)
  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Kursusnummer: HAUB00546U

Engelsk titel

Voice and fluency disorders

Kursusindhold

Stemme og stemmelidelser

Eksaminanden kan

• analysere talestemmen med brug af såvel auditive som instrumentelle metoder

på basis af kendskab til talestemmens anatomi og fysiologi

• identificere funktionelle og organiske stemmelidelsers årsager, udvikling,

fremtrædelsesformer, diagnosticering og behandling

• opstille individuelt tilpassede mål med den logopædiske stemmebehandling

ud fra blandt andet diagnose, stemmefunktion og individets krav til stemmen

• opstille individuelt tilpasset behandlingsprogram ud fra diagnose og stemmefunktion

• vise et bredt kendskab til de mest anerkendte stemmemetoder, disses

praktiske og teoretiske grundlag, og hvorvidt de er evidensbaserede

• vise et bevidst forhold til egen stemme og dens funktioner med henblik på

at kunne bruge den som et værktøj i stemmeundervisningen

• på et kvalificeret grundlag henvise til foniatrisk undersøgelse og evt. behandling

• måle og evaluere effekten af et behandlingsforløb.


Stemmepraktikken

Eksaminanden kan

• tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og

voksne med stemme- og talevanskeligheder

• demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne

• redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.


Stammen

Eksaminanden kan

• beherske de væsentligste teorier og forskningsresultater om stammen samt

kunne redegøre for de undervisningsmetoder, der almindeligvis anvendes

over for stammen

• beherske de praktiske undersøgelsesprocedurer med henblik på at kunne

foretage en differentieret diagnose og tilrettelægge, forestå og evaluere et

undervisningsforløb

• udvise kendskab til de væsentligste teorier og forskningsresultater om løbsk

tale samt kunne redegøre for de undervisningsmetoder, der almindeligvis

anvendes over for løbsk tale.

Målbeskrivelse

Se studieordning:

BA
http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/audiologopaedi/audiologopaedi_ba.pdf

Formelle krav

Prøveemnet (stemmelidelser eller stammen) afgøres individuelt ved lodtrækning.

Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Sprog og psykologi I og
Anatomi og fysiologi I og II være bestået.

Bemærkninger

Til faget stemme og stemmelidelser er der en praktik på 5-15 timer. Praktikken skal gennemføres, som en del af eksamen. Efter praktikken skal den studerende være blevet sat bedre i stand til at

• tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og
voksne med stemme- og talevanskeligheder
• demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne
• redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.

Uddannelse

Audiologopædi

Studienævn

Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Underviser

Jenny Iwarsson
Bjarne Dammsbo Nissen

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Skema uden for skemagruppe
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse blandt andet i form af
auditiv træning af de studerende. Desuden indgår praktikundervisning.

Kapacitet

40

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 210
Eksamensforberedelse 160,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
bestående af fremmøde i min. 80 % af praktikundervisningen

Bedømmelsesform

7-trins skala
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende