AUD; Kommunikationshandicap og specialpædagogik

Kursusindhold

Eksaminanden kan

• redegøre for kommunikationshandicap ud fra en sprogvidenskabelig tilgang

samt ud fra danske og internationale handicapdefinitioner og -beskrivelser

• analysere den sproglige og nonverbale interaktion mellem den kommunikationshandicappede person og omgivelserne

• analysere og identificere væsentlige faktorer, der påvirker forholdet mellem

kommunikativ funktionsnedsættelse og muligheden for at deltage i ønskede

aktiviteter og i samfundslivet

• redegøre for målsætningsprocessen i arbejdet med personer med kommunikationshandicap

med udgangspunkt i en analyse af ressourcer og barrierer

• redegøre for komponenter og dimensioner i undervisningstilrettelæggelse

og didaktik

• beskrive særlige hensyn og forhold i tilrettelægning og gennemførelse af

undervisning af kommunikationshandicappede, herunder forskellige specialundervisningsformers dokumenterede anvendelighed og

Engelsk titel

Communication handicaps and remedial teaching

Uddannelse

Audiologopædi

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i øvelser

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206