AUD; Sprog og psykologi II

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 redegøre indgående for væsentlige processer i normal sprogproduktion (tale og skrive) og sprogopfattelse (lytte og læse)

 beskrive metoder i undersøelsen af dem, herunder test af sprogligt niveau

 sammenholde en teoretisk model af sprogproduktion og sprogopfattelse med undersøgelsesdata.

 

Engelsk titel

Language and psychology II

Uddannelse

Audiologopædi

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206