Religion in Ancient Iraq

Course content

This elective course will offer an overview of religion in ancient Iraq and its connections to the Bible.

Education

Curriculum for elective bachelor studies in Assyriology, 2007

Learning outcome

BA 2007 Tilvalgsordning:

Samfund 1 (fagelementkode HASB10021E)

Samfund 2 (fagelementkode HASB10031E)

Undervisningsform
Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning, hovedsaglig i form af forelæsninger, om end der også vil være aktiv inddragelse af de studerende, fx i form af oplæg eller generelle diskussioner.

ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Other
  • Category
  • Hours
  • Preparation
  • 328,5
  • Lectures
  • 28
  • Practical exercises
  • 56
  • English
  • 412,5