ARAB, Introduktion til arabisk sprog og kultur med feltarbejde (E16)

Kursusindhold

Kurset retter sig mod alle studerende uden forhåndskendskab til arabisk, der ønsker at kombinere tilegnelsen af mundtligt og skriftligt arabisk på basalt niveau med en praktisk anvendelse af sproget i form af feltarbejde. De studerende vil skulle opsøge arabisktalende miljøer/personer i København for herigennem at bringe sproget i anvendelse og foretage indsamling af gloser. To tredjedele af undervisningen har fokus på sprogtilegnelse og en tredjedel af undervisningen har fokus på antropologiske tilgange. Den sproglige del af kurset består af tilegnelse af det arabiske alfabet, simple skrive- og læseøvelser og samtaleøvelser om basale emner. Undervisningen i talt dialekt tager udgangspunkt i egyptisk dialekt. Kurset giver også en indføring i forskellene mellem talt arabisk dialekt og standardarabisk. Kendskab til antropologiske tilgange opnås gennem læsning af artikler, oplæg fra underviseren samt diskussion af erfaringer fra gennemført feltarbejde. Sprogforløbet undervises på dansk. Antropologiforløbet undervises på engelsk. Eksamenssproget kan være engelsk eller dansk samt arabisk.

Der undervises udover det skemalagte på ToRS også på Antropologi med underviser Matthew Carey:

Tirsdag kl. 08.00 - 10.00, Lokale  CSS 2-2-49, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

The course is intended for students without prior knowledge of Arabic who wish to develop basic written and spoken Arabic, learn about Arabic culture and society, and hone these skills in a fieldwork context. Students will be expected to seek out Arabic-speaking people and places in Copenhagen in order to practice their spoken Arabic and develop their vocabulary. Two-thirds of the course is devoted to language learning and the remaining third covers anthropological approaches. The language element involves learning the Arabic alphabet, simple reading and writing exercises, and conversation exercises on basic topics. The spoken Arabic will be based on the Egyptian dialect. The course also provides an introduction to the differences between spoken Arabic dialects and Modern Standard Arabic (MSA). The anthropological approaches will be developed through reading of articles, lectures, collective discussions and fieldwork experience. The language element will be taught in Danish and the anthropological one in English. The language of examination is either English or Danish, and Arabic.    

Engelsk titel

Introduction to Arabic language and culture – with fieldwork

Uddannelse

BA tilvalg, 2015-studieordning: Arabisk til samfundsfaglige studier

KA tilvalg, 2015-studieordning: Arabisk til samfundsfaglige studier

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2015-ordning:
Arabisk til samfundsfaglige studier (Fagelementkode HARB10501E)

KA tilvalg 2015-ordning:
Arabisk til samfundsfaglige studier (Fagelementkode HARK03181E)

6 lektioner pr. uge. Klasserumslektioner og feltarbejde.

Online øvelser samt udleveret materiale

Den studerende skal have bestået 45 ECTS-point af det centrale fag før påbegyndelse af bachelortilvalget.

Der undervises udover det skemalagte på ToRS også på Antropologi med underviser Matthew Carey:

Tirsdag kl. 08.00 - 10.00, Lokale CSS 2-2-49, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Ekskursioner
  • 18
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 310,5
  • Total
  • 412,5