Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ARAB, Samfundsdebat (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Ehab Galal (4-6a6d6667456d7a7233707a336970)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HARB01316U

Engelsk titel

Debating Society

Kursusindhold

Det er ikke til at undgå debatten i vesten om islam og om islams rolle i samfundet. Men hvordan ser den arabiske debat om islam og islams samfundsmæssige rolle ud? Og hvordan hænger debatten sammen med aktuelle sociale, kulturelle og politiske processer i den arabiske verden?

Det overordnede tema for dette kursus er den arabiske samfundsdebat om islam! Et af de spørgsmål, vi særligt vil fokusere på, er hvordan præmisserne for samfundsdebatten har ændret sig. De nye teknologier i sammenhæng med et øget krav til individets egen refleksive stillingtagen til ens religiøse

identitet har bl.a. åbnet op for en fragmentering og pluralisering af religiøse autoriteter, religionspraksis, og nye fortolkninger. Det kræver ikke større økonomiske eller teknologiske ressourcer at tage del i debatten ved at

cirkulere kassettebånd, åbne en radio eller en webside, eller for den sags skyld en tv-kanal. Det medfører samtidig en øget kommercialisering af den medierede religion, der er med til at forme debatten. Ikke blot den

religiøse identitet er på denne måde under forandring, men deraf følger også nye rum og former for debat. Spørgsmålet er, hvor debatten er på vej hen?

På kurset gennemgås både traditionalisters og modernisters, islamisters og sekularisters samt minoriteters syn på religion i det offentlige rum i den

arabiske verden. Hvad siger moderne islam om flerpolitisk partisystem, demokrati, ytringsfrihed, minoritetsrettigheder, medicinen, ændring af køn,

reagensglasbørn, nydelsesægteskab, kvinders beklædning, kønsadskillelse, film, teater, musik, korancitering via mikrofon osv.

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Samfundsdebat (fagelementkode HARB01311E) 

BA 2007-studieordning:
Samfundsdebat (fagelementkode HARB10131E)
 

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

Tilvalgsstudiet på BA-niveau i arabisk, 2007

 

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Ehab Galal, ehab@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink nedenunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset har karakter af seminar-form, som forudsætter høj studenter-aktivitet.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der vil blive inddraget litteratur på engelsk, dansk og arabisk, både videnskabelig litteratur og materiale fra pressen samt visuelt materiale.

Se Absalon  ”Samfundsdebat”

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 370,5
Forelæsninger 42
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende