Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ARAB, Kommunikativt arabisk 3 (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • June Dahy (4-6e797269446c7971326f7932686f)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HARB01306U

Engelsk titel

Communicative Arabic 3

Kursusindhold

Træning af de kommunikative færdigheder – læse, skrive, lytte, tale – på arabisk fortsættes. De første ca. 10 undervisningsgange arbejder vi med udgangspunkt i skønlitteratur, film og debatindlæg i arabisk presse og på nettet med forskellige samfundsrelevante temaer, der har givet anledning til debat i den arabiske verden. Den sidste periode forsættes arbejdet med temaer samtidig med planlægningen af eksamensopgaven. Klasseundervisningen bliver lagt an på de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat

Målbeskrivelse

BA 2010-ordning:
Kommunikativt arabisk 3 (fagelementkode HARB01301E)

BA 2007-tilvalgsordning:
Kommunikativt arabisk 3 (fagelementkode HARB10121E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Kommunikativt arabisk 2

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010

For tilvalgsstudiet på BA-Niveau i Arabisk, 2007

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

June Dahy, june@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link nedenunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Holddeltagere skal anskaffe sig filmen ´Imarat Ya´qubiyan, romanen af samme navn og evt. den engelske eller danske oversættelse. Adgang til øvelser og instruktioner foregår via undervsiningsportalen Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Forberedelse 370,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende