ARAB, Literatur A (E16)

Kursusindhold

Gennemgang med grammatisk analyse, korrekt læsning og oversættelse, samt perspektivering af lettere, moderne litterære tekster

Engelsk titel

Literature A

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk, 2015

Mellemøstens sprog og samfundpå BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010


Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Arabisk litteratur A (fagelementkode HARB00581E)

BA-2010-studieordning
Arabisk litteratur A (fagelementkode HARB01191E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Tekstforståelse (fagelementkode HARB10101E)

 

Holdundervisning

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse
  • 178
  • Total
  • 206