Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ARAB, Arabisk Propædeutik 2 (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • June Dahy (4-6c777067426a776f306d7730666d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HARÆ00027U

Engelsk titel

Arabic Propeadeutics 2

Kursusindhold

Kurset er en fortsættelse af Arabisk Propædeutik 1. Der arbejdes videre med grundlæggende arabisk grammatik og optræning af de kommunikative kompetencer på arabisk. Dette gøres ved grammatikgennemgang, tekstlæsning, skriftlige øvelser og samtale.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Arabisk Propædeutik 2 (Fagelementkode HARÆ00021E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Arabisk Propædeutik 1

Uddannelse

Studieordning for mellemøstens sprog og kulturer på BA-niveau med centralt fag i arabisk, hebraisk, persisk eller tyrkisk, 2015

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Underviser

June Dahy, june@hum.ku.dk, Iman Al Shoubary, iman@hum.ku.dk, Thomas Hindkær, thohin8@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se link herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse

Undervisningssprog

Arabisk
Delvist på dansk

Undervisningsmateriale

På kurset bruges Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del II, lektion 1-6 og 7-12. Det foreligger også som print i to mapper, som kan købes i KUAs kompendieudsalg.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 112
Forberedelse 300,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende