ÅU ARAB - Moderne arabisk litteratur (Forår 2017)

Kursusindhold

Vi læser tekster på arabisk af nyere arabiske forfattere. Nogle af teksterne læses intensivt med nøje gennemgang og oversættelse – andre læses ekstensivt i et hurtigere tempo.

Engelsk titel

Modern Arabic Literature

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010. 

Kurset udbydes via Åbent Universitet

Målbeskrivelse

BA 2010-studieordning:
Moderne arabisk litteratur (fagelementkode HARB01291E)

Holdundervisning

Samkøres delvist med litteraturdelen af kommunikativt arabisk b med arabisk litteratur b.
Første gang er den 11/2.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0