ÅU ARAB, Kommunikativt arabisk 2 (Forår 2017)

Kursusindhold

Kommunikativt Arabisk tilsigter at udvikle de fire kommunikative kompetencer: læse, lytte, skrive og tale på standardarabisk. Semestret starter indføring i mediesprog. Dette modul fortsætter til ca. uge 15, hvor de studerende skal arbejde med projekter med selvvalgte emner. Projektet afsluttes med en formidlingsfase, hvor de enkelte grupper formidler proces og resultater til deres medstuderende. Der arbejdes med oplæg, skriftlige og mundtlige øvelser og især samtale

Engelsk titel

Communicative Arabic 2

Uddannelse

BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi

BA Tilvalgsordning i arabisk, 2007

Målbeskrivelse

BA 2010-ordning
Kommunikativt arabisk 2 (fagelementkode HARB01231E)

BA 2007-Tilvalgsordning
Kommunikativt arabisk 2 (fagelementkode HARB10041E)

Holdundervisning

Undervisningsmaterialet er tilgængeligt via Absalon, men et print heraf inkl. lyd og videomateriale (tilrådes) kan købes i Kompendieudsalget

Arabisk Propædeutik B og Kommunikativt arabisk 1

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Total
  • 412,5