ÅU ARAB, Kommunikativt arabisk B med arabisk litteratur B (Forår 2017)

Kursusindhold

Kommunikativt Arabisk tilsigter at udvikle de fire kommunikative kompetencer: læse, lytte, skrive og tale på standardarabisk. Semestret starter indføring i mediesprog.  Senere arbejder de studerende med projekter med selvvalgte emner. Projektet afsluttes med en formidlingsfase, hvor de enkelte grupper formidler proces og resultater til deres medstuderende. Der arbejdes med oplæg, skriftlige og mundtlige øvelser, samtale og fremlæggelser. På litteratur b arbejdes der med læsning af moderne litteratære tekster og med analyser og kontekst af de læste tekster.

Engelsk titel

Comunicative Arabic B with Arabic Literature B

Uddannelse

BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og og samfund med specialisering  i Arabisk, Hebraisk, Persisk og Tyrkisk

Målbeskrivelse

BA 2015-ordning

Kommunikativt arabisk B med arabisk litteratur B (fagelementkode HARB00601E)

Holdundervisning

Undervisningsmaterialet til den kommunikative del er tilgængeligt via Absalon, men et print heraf inkl. lyd og videomateriale (tilrådes) kan købes i Kompendieudsalget. Undervisningsmaterialet til litteraturdelen vil blive lagt ud på Absalon

Kommunikativt arabisk a og litteratur a

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0