ÅU ARAB - Arabisk litteratur A eller 1 (Efterår 2016)

Kursusindhold

Dette kursus giver en introduktion til moderne arabisk litteratur. Vi læser moderne arabisk litteratur på originalsproget og drøfter teksterne i deres historiske og litterære sammenhæng. Sideløbende arbejder vi også med grammatisk analyse af de tekster, vi læser. Kurset samkøres med moderne arabisk litteratur og med arabisk litteratur 2.

Engelsk titel

Arabic Literature 1

Uddannelse

Åbent Universitet

Målbeskrivelse

Udbydes efter studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 og 2015.

BA 2010 ordningen: arabisk litteratur 1 fagelementkode HARB01191E)

Ba 2015  studieordning, arabisk litteratur A, ((fagelementkode HARB00581E)

Holdundervisning

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen

Arabisk Propædeutik A og B (eller tilsvarende niveau) skal være bestået før man kan tage Arabisk litteratur 1.

Holdundervisning

Første undervisningsgang lørdag den 10. september

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 16
  • Total
  • 16