Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

ÅU ARAB - Arabisk grammatisk propædeutik - fjernundervisning (Forår 2017)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Se pris

Niveau Bachelor
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Ulla Prien (5-72746b6770426a776f306d7730666d)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HARÅ00051U

Engelsk titel

Arabic Grammatical Propædeutics

Kursusindhold

Udgangspunktet for det grammatiske arbejde på kurset er de tekster, der allerede er blevet arbejdet med ud fra en mere kommunikativ synsvinkel i arabisk kommunikativ propædeutik. Det grammatiske arbejde med sproget på arabisk grammatisk propædeutik har et analytisk sigte, hvor der arbejdes med grundige analyser af morfologi, syntaks, kasus- og verbalsystem. Arabisk grammatisk propædeutik er et supplement til arabisk kommunikativ propædeutik. Bestået arabisk kommunikativ propædeutik og arabisk grammatisk propædeutik giver adgang til de andre arabiske studieelementer med et sprogligt indhold.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Arabisk grammatisk propædeutik (fagelementkode HARÆ00051E )

 

Formelle krav

Der er ingen forudsætningskrav til kurset.

Bemærkninger

Fjernundervisning og et introduktionsmøde samt en eller flere mødegange i løbet af semestret. Antallet af mødegange afhænger af deltagerantallet og aftales efter tilmeldingen med Ulla Prien

Tilmelding

Er du studerende ved Åbent Universitet (efter-og videreuddannelse) - se her

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015 
Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag aften/weekend

Underviser

Ulla Prien, prien@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

-
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Fjernundervisning via internettet med seminarer efter aftale

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 0
Total 0

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning: http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​arabisk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende