ÅU ARAB, Arabisk propædeutik 1 - fjernundervisning (Efterår 2016)

Kursusindhold

Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk, som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Efter en introduktion til sproget og indlæring af det arabiske alfabet samt enkle samtaler gennemgås dele af den grundlæggende grammatik, og der læses arabiske tekster af stigende sværhedsgrad om livet i Mellemøsten og føres samtaler på baggrund af materialet. Undervisningsmaterialet er instituttets materiale, der ligger på internettet og også kan købes som kompendier med tilhørende usb-stik med lydmateriale. Arabisk sprog og grammatik 1 giver sammen med det efterfølgende kursus: Arabisk sprog og grammatik 2 adgang til de andre arabiskkurser med et sprogligt indhold. Der planlægges en studietur til Mellemøsten i slutningen af januar 2017.

Engelsk titel

Arabic Propædeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015 
Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Arabisk propædeutik 1 (fagelementkode HARÆ00011E)

Fjernundervisning via internettet med seminarer efter aftale

Vi starter med  Arabisk internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del 1l. nærmere besked om anskaffelse af materiale sendes til de tilmeldte 14 dage inden kursusstart.

Der er ingen forudsætningskrav til kurset

Fjernundervisning og et introduktionsmøde samt en eller flere mødegange i løbet af semestret. Antallet af mødegange afhænger af deltagerantallet og aftales efter tilmeldingen med Ulla Prien. Første undervisningsgang 3. september.

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • Total
  • 0