ÆGY, Ægyptisk historie og litteratur (E16)

Kursusindhold

Ægyptisk historie og litteratur fra før-dynastisk tid til den Græsk-Romerske periode.

For studerende på dette kursus udbydes der også et kursus i Akademisk læsning: Læse- og skrivestrategier, se her: http:/​/​kurser.ku.dk/​course/​hiaa00005u/​2016-2017

Engelsk titel

Egyptian history and literature

Uddannelse

Nærorientalske oldtidskulturere på BA-niveau med centralt fag i Assyriologi, Nærorientalsk arkæologi eller Ægyptologi, 2015

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi , 2010

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Ægyptologi, 2007

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Samfund A (fagelementkode HÆGB00441E)
Samfund B (fagelementkode HÆGB00451E)

BA 2010-studieordning:
Samfund 1 (fagelementkode HÆGB01141E)
Samfund 2 (fagelementkode HÆGB01161E)

BA tilvalg 2007-studieordning
Samfund 1 (fagelementkode HÆGB10021E)
Samfund 2 (fagelementkode HÆGB10031E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende.

Eksaminanden opgiver 1200 sider, bestående af e.g. B. J. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, 2. udgave, Routledge, 2005; B. G. Trigger m.fl. (red.), Ancient Egypt. A Social History, Cambridge, 1983; Jan Assmann, The Mind of Egypt, New York, 1996; Ian Shaw (red.), Oxford History of Ancient Egypt, Oxford, 2000; A. Loprieno (ed.), Ancient Egyptian Literature: History and Forms, Leiden, 1996; R. B. Parkinson, Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt, London, 2002; m.m.

Middelægyptisk A
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 383,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Eksamen
  • 1
  • Total
  • 412,5