SEMINAR: Street level implementering: Klassiske og nye studier af markarbejderadfærd

Kursusindhold

Kursets formål er at blive klogere på markarbejdere og deres adfærd. På kurset læser og diskuterer vi en række både klassiske og nye værker, der på forskellig vis ser på street level bureaucrats, deres adfærd og deres rolle i implementering.

Implementeringsstudier har i en årrække ikke fået så meget forskningsmæssig opmærksomhed, men i de senere år er der vokset ny og spændende litteratur frem om fx copingmekanismer, professionelle, repræsentativt bureaukrati og betydning af ledelse. En del af denne litteratur kan man fordybe sig i en række klassiske og nyere monografier. Faget vil have fokus på disse studiers fund, men også deres metode og ikke mindst, hvilke implikationer de kan have for praksis.  Faget er alt i alt en mulighed for at læse en masse gode bøger og diskuterer dem med ligesindede.

Engelsk titel

SEMINAR: Street level implementation: Classic and new studies of street level behaviou

Uddannelse

 

 

 

Målbeskrivelse

Den studerende skal kunne:

 

Viden

Beskrive de vigtigste temaer i den nyere litteratur om street level bureaucrats samt betydningen af street level bureaucrats i implementeringen af offentlig politik

Identificere og sammenligne forskellige betingelser for analyse, metode og teori, som de kommer til udtryk gennem de vigtigste tilgange og værker behandlet i faget,

Færdigheder

Selvstændigt anvende begreber, teorier og metoder fra de forskellige tilgange og værker i analyse af relevant empirisk materiale,

Kompetencer

Kritisk analysere fordele og ulemper ved de forskellige analysestrategier, metoder og teorier, som de kommer til udtryk i de valgte tilgange og værker,

Vurdere relevansen af de forskellige analysestrategier, metoder og teorier, som de kommer til udtryk i de valgte tilgange og værker,

Reflektere over meta-teoretiske standarder for teorivalg og teoribedømmelse.

Faget er et seminar, og aktiv deltagelse forventes. En stor del af undervisningen vil foregå som studenterstyrede diskussioner af konkrete værker, og det er derfor en forudsætning at man læser til alle undervisningsgange. I løbet af semesteret skal de studerende aflevere mindre refleksionsopgaver, der sammen med en større afsluttende opgave udgør grundlaget for karaktergivning i faget.

Pensum udgør ca. 1.000 sider.

 [ufuldstændig liste – giver dog en god ide om litteraturen]

 

 • Atkins, Danielle N., Angela R. Fertig & Vicky M. Wilkins (2014). "Connectedness and Expectations: How minority teachers can improve educational outcomes for minority students", Public Management Review, 16, 4, pp. 503-526.

 • Brehm, John & Scott Gates (1997). Working, Shirking, and Sabotage. Michigan: The University of Michigan Press.

 • Dubois, V. (2010): The Bureaucrat and the Poor. Encounters in French Welfare Offices. London: Routledge.

 • Fixsen et al. (2009). “Core Implementation Components”. Research on Social Work Practice, vol. 19 no. 5, pp. 531-540

 • Freidson, Eliot (2001). Professionalism. The Third Logic. Cambridge: Polity

 • Gitte Sommer Harrits & Marie Østergaard Møller (2014). ”Prevention at the Front Line: How home nurses, pedagogues, and teachers transform public worry into decisions on special efforts”, Public Management Review, 16(4), pp. 447-480

 • Hill, M. og P. Hupe (2009): Implementing Public Policy. Second edition. London: Sage.

 • Lipsky, Michael (1980: Street-level bureaucracy. New York: Russell Sage Foundation.

 • Maynard-Moody, Steven og Musheno, Michael (2003): Cops, Teachers, Counselors: Stories from the frontline of public service. Michigan: University of Michigan Press.

 • Maynard-Moody, Steven og Musheno, Michael (2012): “Social Equities and Inequities in Practice: Street-Level Workers as Agents and Pragmatists”, Public Administration Review, nov-dec. 2012

 • Meier et al (1999): "Representative Bureaucracy and Distributional Equity: Addressing the Hard Question". The Journal of Politics, 61(4): 1025-39.

 • Nielsen, V. L. (2014): "Differences in Male and Female Employees’ Personal Attributes? Myth or a Reasonable Assumption: Even Within Professions?" Gender Issues, 31(3): 163-184.

 • Nielsen, V. L. (2006): "Are Street Level Bureaucrats Compelled or Enticed to Cope?" Public Administration, 84(4): 861-889.

 • Noordegraaf, Mirko (2011): “Risky Business: How Professionals and Professional Fields (Must) Deal with Organizational Issues”, Organization Studies 32(10), p. 1349-1371

 • Oberfield, Z. W. (2010): "Rule Following and Discretion at Government's Frontlines: Continuity and Change during Organization Socialization." JPART, 20(4): 735-755.

 • Pitts, David W. (2005). "Diversity, representation, and performance: Evidence about race and ethnicity in public organizations", Journal of Public Administration Research and Theory, 15(4) 615-31.

 • Pressman, J. L. & A. Wildavsky (1973). Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All. University of California Press.

 • Riccucci et al. (2014): "Representative Bureaucracy in Policing: Does It Increase Perceived Legitimacy?", JPART, 24(3): 537-551.

 • Riccucci, N. (2005): How management matters: Street-level bureaucrats and welfare reform. Washington: Georgetown University Press.

 • Schram, Sanford F., Joe Soss, Richard C. Fording & Linda Houser (2009). ”Deciding to Discipline: Race, Choice, and Punishments at the Frontlines of Welfare Reform”? American Sociological Review 74(3): 398-422.

 • Selden, S. C. (1998): The promise of representative bureaucracy. Diversity and Responsiveness in a Government Agency. New York: M. E. Sharpe.

 • Teodoro, M. P.(2014): "When Professionals Lead: Executive Management, Normative Isomorphism, and Policy Implementation", JPART, 24(4): 983-1004

 • Trummers, L. (2013): Policy Alienation and the Power of Professionals. Edward Elgar Publishing.

 • Trummers, L. et al.(2012): "Public Professionals and Policy implementation", PMR, 14(8).

Tummers, Lars L. G. et al. (2015): “Coping During Public Service Delivery: A Conceptualization and Systematic Review of the Literature”, Journal of Public Administration Research and Theory, 25 (4), 1099-1126

National forvaltning og metode

Feedback:
De studerende vil løbende få feedback på mindre opgaver, ligesom undervisningsformen er langt an på løbende og omfangsrig dialog mellem studerende og underviser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel seminaropgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28