Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

SEMINAR: Styring og ledelse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Caroline Louise Howard Grøn (2-71754e7774813c79833c7279)
 • Anne Mette Møller (3-707c7c4f7875823d7a843d737a)
 • Institut for Statskundskab
Kursusnummer: ASTK15682U

Engelsk titel

SEMINAR: Management and leadership

Kursusindhold

Kurset bygger videre på den grundlæggende introduktion til organisationsteori og offentlig styring og ledelse, der er givet i faget national forvaltning på bachelor-delen.  På den baggrund udbygges forståelsen for offentlig styring og ledelse. Fagets sigte er at forbedre de studerendes kendskab til offentlig styring og ledelse som felt samt forbedre deres analytiske og kritiske kompetence i relation til offentlig styring  og ledelse.

 

Faget vil igennem inddragelse af praktikere og løbende, praksisrettede opgaver, særligt øve analytiske og praksisrelaterede kompetencer.   

 

Faget er det ene af to moduler i specialiseringen i organisation og ledelse.

 

Målbeskrivelse

 1. Beskrive de vigtigste vilkår, der gør sig gældende for styring og ledelse i en offentlig kontekst,

 2. Præsentere hovedsynspunkter i organisationsteoretiske tilgange, og anvende disse til at analysere ledelse og styring,

 3. Identificere og sammenligne forskellige betingelser for analyse, metode og teori, som de kommer til udtryk i den diskuterede litteratur,

 4. Selvstændigt anvende begreber, teorier og metoder i analyse af relevant empirisk materiale,

 5. Kritisk analyserer fordele og ulemper ved de forskellige ledelses- og styringsmæssige tilgange, som de kommer til udtryk i litteraturen,

 6. Vurdere relevansen af de forskellige ledelses- og styringsmæssige anbefalinger, som de kommer til udtryk i litteraturen,

 7. Relatere uenigheder og udviklinger i de forskellige tilgange til udviklingen i forvaltnings- og organisationsstudier generelt,

 8. Reflektere over anvendelighed og implementerbarhed af de teoretiske anbefalinger, der gives i litteraturen.

 

Formelle krav

National forvaltning og metode

Uddannelse

Kernekursus i ''Specialisering i organisation og ledelse".

Kurset kan søges af alle kandidatstuderende

 

Studienævn

Statskundskab studienævn

Varighed

1 semester

Skemagruppe

.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

--

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet vil primært bestå af en række teoretiske tekster (ca. 1.500 sider), men derudover vil det også blive forventet at de studerende løbende afleverer en række mindre opgaver samt en større afsluttende opgave. 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Total 56

Eksamen

Prøveform

Portfolio
Individuel seminaropgave (portfolio eksamen

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende