UDBUD: Organisationsstudier i et sociologisk institutionelt perspektiv

Kursusindhold

Seminaret introducerer dele af nyere sociologisk institutionel teori med vægt på dynamikker mellem organisationen og dens omgivelser. Den sociologiske neoinstitutionelle teori bidrog i starten af 1980’erne med et normbaseret perspektiv på forbindelsen mellem organisation og omgivelser, men er kritiseret for at mangle teoretisk kobling til organisationers indre liv. Seminaret følger to nyere strømninger inden for sociologisk institutionel teori, der begge forbinder neoinstitutionalismen og organisationsteorien. Skandinavisk oversættelsesteori undersøger processer for hvordan organisationsideer spreder sig i organisationsfeltet, og bliver oversat til organisatorisk praksis. Institutionelle logikker har derimod en strukturel tilgang, som undersøger hvordan meningsstrukturer i de institutionelle omgivelser, har indvirkning på organisatorisk forandring. Seminaret har vægt på at sammenligne teorierne med udgangspunkt i empiriske studier, og arbejde med at udvikle problemstillinger og analysestrategier med caseøvelser.

Seminaret er struktureret efter følgende overskrifter:

 1. Det neoinstitutionelle gennembrud – videnskabsteoretisk grundlag og centrale begreber
 2. Institutionel oversættelsesteori I: Spredning af ideer i organisationsfeltet
 3. Institutionel oversættelsesteori II: Oversættelse af ideer til organisatorisk praksis
 4. Institutionelle logikker I: Brug af idealtyper og usikkerhed som drivkraft for forandring
 5. Institutionelle logikker II: Aktørens rolle og processer for organisatorisk forandring
 6. Retninger i institutionel organisationsteori: entreprenørskab, identitet og praksis

Muligheder for teorikombinationer

Engelsk titel

COURSE: New Directions For Organizational Institutionalism

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

·         Redegøre for centrale begreber i den neoinstitutionelle teori, og den socialkonstruktivistiske videnskabsposition.

·         Beskrive hovedlinjer for hvordan teorierne tager afsæt i, og videreudvikler den neoinstitutionelle forskningsdagsorden.

·         Identificere og sammenligne metoder og begreber som anvendes i litteraturen

·         Kritisk analysere fordele og ulemper ved metoder og teorier

·         Diskutere muligheder for at kombinere aspekter af teorier og metoder

·         Vurdere relevansen af teorier og metoder til at arbejde med problemstillinger inden for forskellige empiriske områder

·         Reflektere over implikationerne af teoriernes videnskabsteoretiske grundlag 

 

Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, studenteroplæg, gruppearbejde og fremlæggelser.

Berger, P. L. and Thomas Luckmann 1966: The Social Construction Of Reality: A Treaty In The Sociology Of Knowledge, New York.

               

DiMaggio, P. J. and W. W. Powell (1983). "The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields." American sociological review: 147-160.

               

Greenwood, R., Oliver, C., Suddaby, R., Sahlin, K., Suddaby, R. (2008). The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, Sage Publications.

               

Lawreence, B. L., Suddaby, R., Leca, B., Ed. (2009). Institutional Work, Cambridge University Press.

               

Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon, Universitetsforlaget.

               

Thornton, P. H., Ocasio, W., Lounsbury, M. (2012). The Institutional Logics Perspective, Oxford University Press.

               

Zucker, L. G. (1977). "The role of institutionalization in cultural persistence." American sociological review: 726-743.

 

• Kundskaber i metode på grunduddannelsen
• Interesse for at arbejde med et konstruktivistisk videnskabssyn.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28