Udbud: Offentlig styring efter NPM

Kursusindhold

New Public Management (NPM) er som det dominerende styringsparadigme, udfordret. Efter at NPM siden firserne har dannet kernen i offentlig styring i Danmark, kalder stadigt flere nu på nye og anderledes styringsmodeller.  Blandt de mange krav er, at offentlig styring i stigende grad skal sikre medarbejdernes motivation og sikre respekten for professionalismen. Samtidig skal en ny styring i stigende grad involvere borgere og brugere i den offentlige velfærdsproduktion, og den tid, der anvendes på at dokumentere den offentlige sektors resultater, skal indskrænkes betydeligt.  Kritikken er omfattende, men svarene og de konkrete forslag til alternativer er påfaldende få.

 

Kurset undersøger det tilsyneladende dilemma mellem kritikken på den ene side, og fraværet af klare forslag til ny styring på den anden.  På kurset vil vi undersøge de fremherskende forslag til ny styring, og diskutere i hvilken udstrækning de udgør relevante alternativer, og/eller supplementer til NPM.

 

Indledningsvist gennemgås baggrunden for NPM og den fremførte kritik. Samtidig drøftes i hvilket omfang der i dag foregår  en overstyring. De konkrete forslag til nye styringsmodeller ridses op, og perspektiverne drøftes. Afslutningsvis diskuteres, hvilke nye udfordringer, der ligger forude, og hvilke forventninger, vi i det lys må have til de kommende års offentlige styring.

 

Pensum består af både forskningsbaserede artikler og bøger, og desuden en række praksiseksempler fra de institutioner, regioner og kommuner, der i dag arbejder med at finde alternativer til den tidligere og nuværende styringsfilosofi.

 

Faget vil være relevant for alle, der ønsker at forstå udviklingen i offentlig styring, og som ønsker at kunne arbejde konstruktivt med udviklingen af styring i Danmark.

 

Foreløbig gennemgangsplan, det endelige indhold vil blive tilpasset deltagernes interesser.

 

 1. Introduktion til kurset og til den nye styringsudfordring
 2. Styringens historik – hvad var baggrunden for NPM, og hvorfor er er det radikale nybrud så svært?
 3. Kritikken af NPM – hvor er problemet?
 4. Fra NPM til NPG – netværkssamfundets fremkomst og relationen til styring
 5. Introduktion til de nye styringsbestræbelser
 6. 2 perspektiver på ny styring: Professionernes genfødsel og Public Value
 7. 2 perspektiver på ny styring: Motivation og innovation
 8. Tillid som udgangspunkt for ny styring
 9. Samskabelse som udgangspunkt for ny styring
 10. Politikeren i den nye styring
 11. Tværgående perspektiv på ny styring
 12. Gæst
 13. Perspektiver for fremtiden – fra NPM og NPG til NWS
 14. Eksamensforberedelse
Engelsk titel

Course: Post-NPM Public management

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Viden

Kursets mål er, efter endt undervisning, at sætte den studerende i stand til at forstå fremkomsten af nye styringsredskaber, og sætte dem i relation til den fremherskende styringfilosofi. Den studerende skal efter endt undervisning have tilegnet sig viden om de almindeligste bidrag til ny offentlig styring.

 

Færdigheder

Kurset skal sikre, at de studerende opnår evne til at skelne mellem de enkelte styringstiltag, og færdighed til med sikkerhed at kunne navigere mellem disse i forhold til konkrete cases.

 

Kompetencer

Kurset skal sætte den studerende i stand til

 • At analysere kritikken af offentlig styring, og nye styringsredskabers muligheder som svar herpå
 • At vurdere relevansen af konkrete styringsredskabers indplacering i organisatoriske sammenhænge
 • At reflektere over forslag til ny styring, og at sætte disse ind i en relevant sammenhæng

Undervisningen vil foregå som en blanding af forelæsning, studenterinddragelse og caseanalyse af konkrete eksempler på strategi. Der forventes en ekstern oplægsholder efter drøftelse på holdet.
Der forventes endvidere aktiv deltagelse.

Pensum vil blive mellem 1.000 og 1.200 sider. De følgende tekster forventes at indgå (NB: dette pensum er foreløbigt):

 

Agger A. Tortzen A. Forskningsreview om samskabelse. UC Lillebælt, 2015. (34 P).

 

Andersen L.B., Jørgensen TB, Kjeldsen A.M., Pedersen LH, Vrangbæk K. 2012. Public Value Dimensions: Developing and testing a multi-dimensional classification. (14p)

 

Andersen, L.B and Holm Pedersen L. Styring og motivation i den offentlige sektor. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, 2014.

 

Andersen M.S. 2015. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Administrativ debat maj/2015 (6p)

 

Barrados, Maria, and J. S. Blain. "Improving Program Results Through the Use of Predictive Operational Performance Indicators A Canadian Case Study." American Journal of Evaluation 34.1 (2013): 45-56.

 

Bennington J and Mark HM. 2011. Public Value in Complex and changing Times (30p)

 

Bennington J. 2012, Public Value as a contested democratic practice (19p)

 

Bentzen T.Ø. 2015. Forsker: Der er brug for parterapi mellem tillid og kontrol. Den Offentlige.dk. 2. februar 2015 (3p)

 

Bøgelund E. 2016. Respekt for skattekronerne. Djøfbladet 10, maj 2016. (1p)

 

Christensen T.E., Hogsted A., ,Sauer, N.C. Kronik: Få fagfolkene tilbage på direktionsgangen.  Politiken. 27. maj 2016 (2P)

 

Dahl, Kristian Aagaard, and Jeppe Nielsen. "Leadership Pipeline–en neo-weberiansk revitalisering af bureaukratiet?." Oekonomistyring Og Informatik (2015). (24p)

 

Dall M.O. and Digmann A. 2016. Lethedens principper I velfærdsinnovation. Økonomistyring og informatik. 31. årg 2015/2016 nr 4. (52p)

 

Dunleavy, Patrick, et al. "New public management is dead—long live digital-era governance." Journal of public administration research and theory 16.3 (2006): 467-494.  (28p)

 

Gjellerup P. 2014. Innovation – bruger man også det i det offentlige? Administrativ detbat marts/2014 (3p)

 

Gjellerup P. 2014. Tillid – måske en ganske levedygtig plante. (4p)

 

Gjørup, Jes, et al. "Tilgiv os–vi vidste ikke, hvad vi gjorde." Kronik i Politiken, d 29 (2007): 2007.

 

Greve C. 2009. Offenlig ledelse, teorier og temaer i et politologisk perspektiv, 2. udgave, jurist- og økonomforbundets forlag, 2009. s. 57-116

 

Greve C., Torfing J, Klaudi Klausen K, Andersen LB. (red.). 2012. Forvaltningspolitisk debatoplæg, En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles ansvar. Forvaltningspolitik.dk 2012. (12 p)

Hjelmar U. 2016. Tillid kan styrke styring og innovation i : Det offentlige. Politiken 21. maj 2016  (1p)

Højbjerg J.H. 2014. Godt politiarbejde rimer på tillid. Administrativ debat 2014. (4p)

Jacobsen, Christian Bøtcher, and Lotte Bøgh Andersen. Leading public service organizations: How to obtain employees with high self-efficacy. No. 72. Rockwool Foundation Research Unit, 2014. (21p)

 

Jakobsen M.S., Ejersbo N. Bech M. 2015. Faglig hybrid eller generalist, ledelse i sundhedsvæsenet, et studie af ledende overlæger i Danmark. Økonomistyring og informatik, 31. ård, 2015/16 nr. 2. (23p)

 

Jespersen PM and Højbjerg M. 2016. Forkælede offentligt ansatte kan underminere velfærdsstaten. Politiken 30. april 2016. (2P)

 

Jæger, Birgit, and Eva Sørensen, eds. Roller der rykker: politikere og administratorer mellem hierarki og netværk. Jurist-og Økonomforbundets Forlag, 2003. 11 – 17, 41 – 70. 261 – 274. (51p)

 

Kolind H. 2014. Tillid mellem politikere og forvaltning i danske kommuner. Administrativ debat oktober 2014. (2p)

 

KORA, 2015, KORA tema: Resultatbaseret styring. KORA tema 2 / 2015 (24p)

 

Københavns kommune 2013. Kodeks for tillid. (2p)

 

Københavns Kommune, Socialforvaltningen. 2013. 5 principper for tillid i socialforvaltningen. (10p)

 

Lov om kommunernes styrelse § 64b (2010)

 

Machiavelli N. 1532. Fyrsten. Uddrag. Her fra Borgens forlag, 2. udgave, 3. oplag 1994. (3p)

 

Majgard K, 2014. Op vej mod et nyt sprog for offentlig værdiskabelse. I Maigaard K. (red). 2014. Sprækker for fornyelse. Jurist og Økonomforbundets forlag 2014. (22p)

 

Melander, Preben, et al. "Indledning." Sprækker for Fornyelse. Djøf/Jurist-og Økonomforbundet, 2014. (28p)

 

Melander, Preben. "Menneskers værdighed og livsudfoldelse er begrænset af statens ensrettede styringslogik og tomme menneskesyn." Økonomistyring og Informatik (2015).

 

Mikkelsen, Maria Falk, Christian Bøtcher Jacobsen, and Lotte Bøgh Andersen. "Managing Employee Motivation: Exploring the Connections Between Managers’ Enforcement Actions, Employee Perceptions, and Employee Intrinsic Motivation." International Public Management Journal (2015): 1-23. (23p)

 

Motzfeldt H.M.. 2015. Den danske ombudsmands krav til værdibaseret design af den digitale forvaltning. Nordisk Administrativt Tidsskrift 3/2015 92. årgang. (16p)

 

Møller,E. Girotti M. 2016. Nu arbejder alle sammen: Kommune slog muren ned mellem ledelse og medarbejdere.  Den Offentlige dk. 2916 (1p)

 

Nilas C. 2016. Rygterne om New Public Managements død er stærkt overdrevne. Altinget 12. maj 2016. (4p)

 

Normann R and Ramirez R. 2000. From Value chain to value constellation. Designing interactive strategy (14p)

 

Offentligt ansattes Organisationer. 2013. Tillid giver Verdensklasse. Hjørnesten til en ny styring af den offentlige sektor. (10p)

 

Olsen K. 2014. Ledelse og tillid – fra faglig autonomi til faglige fælleskaber. Administrativ debat.

 

Pallesen E. 2015. Kan vi begribe det liv, der overflyder vores styringsbegreber. Økonomistyring og informatik, 31. årg 2015/2016 nr. 3. (13p)

 

Pedersen D, Thygesen N,  Bender C. 2013. Nye udfordringer i den offentlige sektor. Administrativ debat, september 2013. (3p)

 

Pollitt C. and Bouckaert G. 2011. Public Management Reform. Third edition 2011

 

Prebble M. 2012. Public Value and the ideal state: Rescuing public value from ambiguity (11p)

 

Regeringen, Akademikerne, Danske Regioner, FTF, KL, OAO. 2013. Principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked om modernisering. (2p)

 

Reiermann, J. 2016.Inddragelse af patienter udfordrer lægers faglighed. Mandag Morgen 2016. (4p)

 

Rennison, Betina Wolfgang. "De 20 P’er." Oekonomistyring Og Informatik (2014). (28p)

s. 21-23, 75 - 77, 106-110, 118-125

 

Simonsen J.R. 2014. Samtale fremmer tilliden. Administrativ debat oktober 2014. (1p)

 

Skanderborgmodellen – Indenrigsministeriets godkendelse (2p)

 

Skanderborgmodellen i praksis, Skanderborg kommune, 2015 (45p)

 

Sørensen E. Torfing J. 2015. Farvel til grønthøsterbesparelser: Nu skal velfærden fornys gennem en arena for samskabelse. Den offentlige.dk. 2015 (2p)

 

Sørensen, Eva, and Jacob Torfing. "Enhancing collaborative innovation in the public sector." Administration & Society (2011): 0095399711418768. (26p)

 

Sørensen, Eva. "Politikerne og netværksdemokratiet." (2002). 245-282 (37p)

 

Thygesen N. and Kampmann N.E.S. 2013. Tillid på bundlinjen – offentlige ledere går nye veje. Gyldendal 2013. s.: 13-19, 69-78, 173-183. (26p)

 

Torfing J. 2015. Udkast til samskabelsescharter (Arbejdspapir august 2015).

 

Torfing J. 2012. Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor: Drivkræfter, barrierer og behovet for innovationsledelse. Scandinavian Journal of Public Administration 16(1): 27-47 (20p)

 

Torfing J. Peters G. Sørensen E. 2012. Interactive governance: Advancing the paradigm. 14 s.

 

Torfing J. Sørensen E and Røiseland A. 2016 (10p).

 

Torfing, Jacob, and Sørensen E.. "Netværksstyring–fra government til governance." Roskilde Universitetsforlag, Frederiksberg C (2009). S. 11 – 37 (26p)

 

Trojaborg J. Lærerne kæmper skab også for den offentlige sektor, Ofe Kaj Pedersen. Politiken 11. maj 2016. (1p)

 

Weber M. 1964. Bureaucracy. Fra Essays in sociology. Her Sharfritz JM,Ott JS and Jang YS. Classics in Organization Theory. Sixth edition, Wadsworth 2005. (6p)

Kundskaber svarende til grunduddannelsen i statskundskab

Feedback:
De studerende vil løbende modtage feedback på deres engagement på kurset. Der tilstræbes en aktiv deltagelse af alle studerende på holdet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28