Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

UDBUD: Budgetter og regnskaber for virksomheder og offentlige myndigheder

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Læs mere på www.polsci.ku.dk --> Uddannelser --> Åbent Universitet

Niveau Kandidat
Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Finn Carsten Lauritzen (3-75727b4f7875823d7a843d737a)
 • Institut for Statskundskab
Kursusnummer: ASTK15438U

Engelsk titel

COURSE: Budgetting and accounting principles in the private and in the public sector

Kursusindhold

Indhold: Stort set alle scient.pol´er har brug for at forstå budgetter og regnskaber - samt de processer, der ligger bag.

Et eksempel er de årsrapporter, som næsten alle myndigheder udarbejder. De skal have stadig større informationsværdi og bygger på det klassiske regnskab. Kendskab til årsregnskabet og baggrunden for dette, dvs. regler og praksis, er nødvendigt for at forstå informationsværdien i årsrapporten.

Det er også vigtigt at kende til forskellen mellem eksterne regnskaber (der offentliggøres) og interne regnskaber, som er mere detaljerede og i højere grad anvendes som styringsredskaber.

I det offentlige har man i de senere år indført omkostningsregnskaber, som supplerer bevillingsregnskabet, der traditionelt anvendes i den offentlige sektor.

Både i den private og i den offentlige sektor er kravene til regnskaber øget i de sidste 10-20 år. I den private sektor skyldes krav om bedre beskyttelse af investorer og långivere. I den offentlige sektor skyldes skærpede krav om præcise budgetter og krav om, at regnskabet også kan bruges til en vurdering af effektivitet og målopfyldelse. Senest har budgetloven fra 2012 betydet krav om en langt mere præcis udgiftsstyring i den offentlige sektor end hidtil.

Et yderligere aspekt er ”spillet” omkring budget- og regnskabsaflæggelse. Hvor store er mulighederne for at få økonomien til at fremstå bedre eller værre, end den reelt er? I den private sektor kan ledelsen have store interesser i de forventninger, budgetter og regnskaber skaber hos interessenterne. I den offentlige sektor kan ”spillet” mellem de bevilgende og udførende myndigheder være lige så komplekst.

Målet er, at den studerende kan læse, forstå og vurdere budgetter og regnskaber, uanset om det er et regnskab for en privat virksomhed eller for en offentlig virksomhed.  I undervisningen inddrages konkrete eksempler på regnskaber fra store danske virksomheder, fonde, ministerier, en statslig virksomhed, en region og kommuner.

Kompetencebeskrivelse

Kursets styrker de studerendes kompetence til at læse og forstå budget- og regnskabsmateriale. Uanset om man som scient.pol. opnår ansættelse i den private eller i den offentlige sektor er det at forstå budgetter, regnskaber og årsrapporter - samt hvordan de anvendes og bliver til - en kompetence, som næsten alle får brug for.

Målbeskrivelse

Kursets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne

 • Analysere et regnskab på enkelt niveau
 • Være ansvarlig for udarbejdelse af regnskab
 • Forstå og forestå bogføring
 • Udarbejde oplæg til budgetter og følge op på disse
 • Forstå de grundlæggende regnskabsregler
 • Være i stand til at gennemføre en værdiansættelse af en aktie og forudsige udviklingen i værdien af en aktie

Anbefalede faglige forudsætninger

Der forudsættes kendskab til økonomipensum fra bachelorstudiet samt interesse for regnskab og budgettering.

Uddannelse

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Studienævn

Statskundskab studienævn

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset vil være en kombination af forelæsninger, regnskabsanalyser udført af de studerende og diskussion i plenum.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Årsrapport og virksomhedsanalyse, Jørgen Elkjær og Kristian Hjulsager, Thomsen 2012

 

Finansiel rapportering, Jens O Elling, Gads Forlag 2012

 

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner, Moderniseringsstyrelsen, januar 2016.

Knæk en statslig årsrapport, Økonomistyrelsen, 2006.

De finanspolitiske rammer i Danmark. Finansredegørelse 2014, kap. 7.

Hertil kommer konkrete eksempler på regnskaber fra såvel private virksomheder som offentlige myndigheder.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 28
Total 28

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen uden synopsis

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende