UDBUD: Mellemøsten og den aktuelle verdensorden

Kursusindhold

Kursets formål er at undersøge udviklingen i Mellemøsten i tiden fra den kolde krigs afslutning og frem til i dag, samt at evaluere denne udvikling på teoretiske præmisser. Regionen har været igennem krige, fredsslutninger, borgerkrige, oprør, demokratiseringer, militærkup og økonomiske op- og nedture. Kurset søger med udgangspunkt i træk ved den nye verdensorden efter 1989 at finde mønstre og sammenhænge i denne turbulente udvikling. Der anvendes forskellige tilgange og en række casestudier til brug herfor. Der lægges især vægt på overblik og analyse af de forskellige aspekter af mellemøstlig politik i lyset af det særlige ved den aktuelle verdensorden.

Udbuddet forventes struktureret efter følgende overskrifter:


1. Introduktion – Mellemøsten som studieområde
2. Den aktuelle verdensorden

3. Statstyper i Mellemøsten
4. Politik og demokrati

5. Modstand

6. Irak-krigene

7. Iran og Saudi Arabien

8. Erdogans Tyrkiet

10. Egypten fra Mubarak til al-Sisi
11. Borgerkrigen i Syrien

12. Islamisk Stat

13. USA’s MØ-politik ved en skillevej
14. Afslutning og afrunding.


Det endelige indhold og opbygning vil blive justeret efter deltagernes interesser.

Engelsk titel

COURSE: The Middle East and the New World Order

Uddannelse

Bachelorniveau 20 ECTS

Kandidatniveau 15 ECTS

Målbeskrivelse

”Udbuddets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • Beskrive og have overblik over den konkrete politiske udvikling og problemstillinger i regionen.
 • Præsentere centrale teoretiske retninger, der retter sig mod at analysere udviklingen.
 • Anvende teorierne på konkrete cases.
 • Sammenligne og analysere teoretiske forklaringer på de væsentlige udviklinger.
 • Kombinere og syntetisere bidrag til forklaring af udviklingen.
 • Vurdere gyldigheden af de forskellige teoretikeres argumenter.

Udbuddet vil være en kombination af forelæsninger, studenteroplæg og diskussion, samt eventuelt inddragelse af gæsteforelæsere.

Der vil blandt andet blive anvendt uddrag af følgende:

Lawrence Freedman: A Choice of Enemies. America Confronts the Middle East (London: Phoenix, 2008).

Clement M. Henry and Robert Springborg: Globalization and the Politics of Development in the Middle East ( Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

Rubin, Barry (2003): The Tragedy of the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press.

Birthe Hansen: Unipolarity and the Middle East (Richmond: Curzon Press, 2000).

Kandil, Hazem (2012): ‘Why did the Egyptian Middle Class March to Tahrir Square?’ Mediterranean Politics, Volume 17, Issue 2, pp. 197-215.

Robins, Philip (2013): ‘Turkey's 'double gravity'predicament: the foreign policy of a newly activist power’. International Affairs, 89:2, pp. 381-397.

Samt artikler.

Der vil til undervisningsstart foreligge en fuld litteraturliste samt en omfattende sæt af forslag til baggrundslæsning og anbefalelsesværdig, uddybende litteratur.

De studerende forudsættes at have kundskaber svarende til grunduddannelsen i International Politik.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56