UDBUD: Indvandring og politisk adfærd

Kursusindhold

I lyset af den pågående flygtningekrise er spørgsmålet omkring indvandring (bredt forstået), den afledte etniske diversitet, og de konsekvenser denne udvikling eventuelt måtte have, mere aktuelt end nogensinde. En række spørgsmål omkring indvandring og indvandrere kan få sindene i kog som meget få andre. Som et par eksempler her på kan nævnes:

 • Undergraver indvandringen den sociale sammenhængskraft og dermed fundamentet for velfærdsstaten?

 • Er danskerne racister?

 • Abonnerer mange indvandrere på udemokratiske værdier og er derfor svære ”at integrere” politisk?

 • Kan bestemte politikker (fx multikulturalisme) afbøde de potentielt negative konsekvenser af indvandringen?

Disse spørgsmål bliver ofte besvare med stor patos af politiske meningsdannere. Men hvad er den videnskabelige evidens for disse og andre hyppigt fremsatte påstande?

 

Nærværende fag sigter mod at give en bredt funderet oversigt over dette i form af en introduktion til en række centrale spørgsmål. Eksempler på emner, som forventes at blive gennemgået, tæller bl.a. følgende:

 • Indvandringens demografi (baggrund)

 • Truer indvandring og etnisk diversitet den sociale sammenhængskraft?

 • Kan man måle holdninger til indvandrere troværdigt?

 • Hvordan dannes holdninger til indvandrere og indvandring: Genetisk disponering, fordomme, mediebilleder, eller daglig kontakt?

 • Holder indvandrere fast i en udemokratisk politisk kultur?

 • Hvilke integrationspolitikker virker bedst i forhold til at integrere indvandrere politisk?

Faget tager udgangspunkt i centrale teoretiske debatter og afledte empiriske studier. Den kvantitative metode står ligeledes centralt i faget, og vi vil diskutere anvendelsen af disse i de gennemgåede studier

Engelsk titel

COURSE: Immigration and political behavior

Uddannelse

Valgfag i ''Specialisering i politisk adfærd og anvendt videregående kvantitativ metode".

Bachelorniveau 10 ECTS

Kandidatniveau 7,5 ECTS

Målbeskrivelse

Faget giver (blandt andet) de studerende følgende kompetencer:

 • Overblik over forskningen i konsekvenser af indvandring og etnisk diversitet for social sammenhængskraft og politiske holdninger.

 • Evnen til at vurdere hyppigt fremsatte påstande om holdningsmæssige konsekvenser af indvandring.

 • Overblik over centrale perspektiver på dannelse af holdninger til indvandrere og indvandring.

 • Evnen til at foretage en teoretisk funderet vurdering af forskellige integrationspolitiske tiltags betydning for politisk integration af indvandrere.

   

Faget vil være forbundet med ”Politisk adfærd” og ”Anvendt Videregående Anvendt Metode”, som også indgår i specialiseringen på dette semester.

Undervisningen er tilrettelagt som holdundervisning struktureret omkring den læste litteratur. Aktiv deltagelse fra de studerende er afgørende for kvaliteten af holdundervisningen.

Pensum udgør 900-1200 sider og består af videnskabelige artikler fra førende tidsskrifter inden for statskundskab og beslægtede discipliner.

Repræsentative eksempler på litteratur:

 • Brader, Valentino, Suhay (2008). “What Triggers Public Opposition to Immigration? Anxiety, Group Cues and Immigration Threat”, American Journal of Political Science, 52(4), s. 959-978.

 • Dinesen, P. T. & Hooghe, M. (2010). “When in Rome, do as the Romans do: the acculturation of generalized trust among immigrants in Western Europe”, International Migration Review, 44(3), 697-727.

 • Dinesen, P. T. (2012). “Does Generalized (Dis) Trust Travel? Examining the Impact of Cultural Heritage and Destination‐Country Environment on Trust of Immigrants”, Political Psychology, 33(4), 495-511.

 • Dinesen, P. T., Klemmensen, R., & Nørgaard, A. S. (2016). ”Attitudes Toward Immigration: The Role of Personal Predispositions”, Political Psychology.

 • Enos, R. D. (2014). ”Causal effect of intergroup contact on exclusionary attitudes”, Proceeding of the National Academy of Sciences, 111(10), s. 369—3704.

 • Goodman, S. W. (2010). “Integration requirements for integration's sake? Identifying, categorising and comparing civic integration policies”, Journal og Ethnic and Migration Studies, 36(5), 753-772.

 • Goodman, S. W. (2012). “Fortifying citizenship: policy strategies for civic integration in Western Europe”, World Politics, 64(4). 659-698.

 • Hjort, F. G. (2015). ”Group-centric policy attitudes and the role of casual observation”, Working paper.

 • Hopkins, D. J. (2010). ”Politicized Places: Explaining Where and When Immigrants Provoke Local Opposition”, American Political Science Review, 104(1), 40-60.

 • Hopkins, D. J. (Forthcoming). “The Upside of Accents: Language, Skin Tone, and Attitudes toward Immigration”, British Journal of Political Science.

 • Koopmans, R. (2010). “Trade-offs between equality and difference: Immigrant integration, multiculturalism and the welfare state in cross-national perspective”, Journal og Ethnic and Migration Studies, 36(1), 1-26.

 • Maxwell, R. (2013). “The Geographic Context of Political Attitudes among Migrant-Origin Individuals in Europe”, World Politics, 65(1), 116-155.

 • Sniderman, P. M., Hagendoorn, L., Prior, M. (2004). ”Predisposing Factors and Situational Triggers: Exclusionary Reactions to Immigrant Minorities”, American Political Science Review, 98(1), s. 35-49.

Det forudsættes, at man har gennemført Metode 2, Almen Statskundskab og Sammenlignede Statskundskab (eller tilsvarende).

Faget retter sig primært mod studerende, som har fulgt faget ”Politisk adfærd”, der også indgår (er obligatorisk) på specialiseringen i politisk adfærd. I det omfang at der er ledige pladser, vil andre studerende også kunne følge faget.

Faget er primært teoretisk og empirisk, men mange tekster på pensum anvender avancerede kvantitative metoder, som det er nødvendigt at kunne forstå for at få det maksimale udbytte af faget.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen uden forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 28