UDBUD: Diplomati i forandring

Kursusindhold

International aktivistisme er efterhånden blevet en fast bestanddel i dansk udenrigspolitisk filosofi. Dette på trods af, at Danmark i de fleste henseender er en småstat der gennem to årtier har gennemført meget omfattende besparelser i udenrigstjenesten. Der bliver talt om ”mere Danmark i verden”. Men er det store visioner, uden hold i virkeligheden? I alle tilfælde sætter udviklingstendenser i Danmarks indre og ydre rammebetingelser det danske diplomati og udenrigstjenesten under pres. I dette kursus vil vi forsøge at gå i dybden med den virkelighed danske diplomater oplever i det praktiske diplomati. Det helt overordnede formål med kurset er at få et godt grundlag for at vurdere hvilken plads Danmark har i verden. Mere konkret handler det om at komme til en forståelse for, hvordan den danske udenrigstjeneste er organiseret, ledet og fungerer, herunder at forstå, hvilke forskellige former for diplomati, der er i spil. Kurset placerer sig i feltet ”international forvaltning”. På den ene side trækker det på småstatsteori, udenrigspolitisk analyse, og teori om diplomati, internationalt samarbejde og forhandling, der alle har rødder i International Politik disciplinen. På den anden side rettes fokus på teori om organisatorisk forandring, organisationskultur, ledelse og implementering, der alle associeres med offentlig forvaltning.

Program

 

Uge 1

 1. Diplomati og småstater, I, mandag, 5. september 2016, 13.15-15.00

  Diplomati-definition, diplomat-roller, rollekonflikter, det fragmenterede diplomati, hybriddiplomatiet

 2. Diplomati og småstater, II, torsdag, 8. september 2016, 13.15-15.00

  Forskellige perspektiver til analyse af småstaters diplomati

Uge 2

 1. Udenrigspolitisk analyse, I, mandag 12. september 2016, 13.15-15.00

  Teori, uafhængige og afhængige variable

 2. Udenrigspolitisk analyse, II, torsdag 15. september, 13.15-15.00

  Ekspertudredning om dansk udenrigspolitik

  Studenteroplæg: ”Hvad er aktivistisk udenrigspolitik”?

Uge 3

 1. Udenrigsministeriet, I, mandag 19. september 2016, 13.15-15.00

  Funktioner, organisation, reformer

 2. Udenrigsministeriet, II, torsdag 22. september 2016, 13.15-15.00

  Gæsteforelæsning: ”Ledelse og styring i udenrigstjenesten”.

Studenteroplæg: ”Kan udenrigstjenesten undværes”?

Uge 4

 1. Ambassaderne, I, mandag 26. september 2016, 13.15-15.00

  Funktioner, reformer

 2. Ambassaderne, II, mandag 29. september 2016, 13.15-15.00

Diplomati fra bar bund: Hvordan starter man en ny ambassade op?

Studenteroplæg: ”Hvor er grænserne for guerilla diplomatiet”?

Uge 5

 1. Klassisk diplomati, I, mandag 3. oktober 2016, 13.15-15.00

Definition, ”bringing the state back in”, Kongehusets rolle, diplomati i krig, ”New Intergovernmentalism”

 1. Klassisk diplomati, II, torsdag 6. oktober 2016, 13.15-15.00

Den danske FN-mission i New York og internationale forhandlinger.

Studenteroplæg: ”EU-repræsentationen i Bruxelles og smart-stats-strategien”

Uge 6

 1. Økonomisk diplomati, I, mandag 31. oktober 2016, 13.15-15.00

Definition, tre faser i Danmark, baggrund for økonomisk diplomati

 1. Økonomisk diplomati, II, torsdag 3. november 2016, 13.15-15.00

  Gæsteforelæsning: Økonomisk diplomati i praksis. Udfordringer, muligheder og dilemmaer

Studenteroplæg: ”Muligheder og begrænsninger af det økonomiske diplomati på udviklingsområdet”

Uge 7

 1. Krisediplomati, I, mandag 7. november 2016, 13.15-15.00

Definition, borgerservice som udenrigstjenestens redningsplanke, hardship-diplomatiet. Diplomati bag pigtråd.

 1. Krisediplomati, II, torsdag 10. november 2016, 13.15-15.00

  Vi ser dokumentarfilmen: ”Diplomatiets fortrop”, DR, 2003.

  Studenteroplæg: Analyse af ”krise som rutine” i ”Diplomatiets fortrop”.

Uge 8

 1. Offentlighedsdiplomati og nation branding, I, mandag 14. november 2016, 13.15-15.00

  Definition, teori, markedsføring af Danmark

 2. Offentlighedsdiplomati og nation branding, II, torsdag 17. november 2016, 13.15-15.00

Kultur og sport som diplomati.

Studenteroplæg: ”Muligheder og udfordringer det medialiserede diplomati”

Uge 9

 1. EU’s udenrigstjeneste, mandag 21. november 2016, 13.15-15.00

  Baggrund, opbygning og funktionsmåde, EU-delegationernes funktion i det danske diplomati

  Studenteroplæg: ”EU's nye udenrigspolitiske strategi (The Global Review)”

 2. Spørgetime og prøveeksamen, torsdag 24. november 2016, 13.15-15.00

  To frivillige melder sig til mundtlig eksamen for åben tæppe.

Engelsk titel

COURSE: Diplomacy in transformation

Uddannelse

Bachelorniveau 20 ECTS

Kandidatniveau 15 ECTS

Målbeskrivelse

Det overordnede formål med kurset er at de studerende tilegner sig et grundigt indblik i Danmarks nutidige diplomatiske praksis og organisering. Kurset skaber et kenskab til teorier om international samarbejde og koordination, diplomati, udenrigspolitik, småstater, organisationsforandring, og ledelse og styring i udenrigstjenesten.

Der undervises over ni uger. Fire konfrontationstimer per uge opdelt på to undervisningssessioner (to timer om mandagen: 13.15-15.00 og to timer om torsdagen: 13.15-15.00). I alt 36 konfrontationstimer. Undervisningen tager form af forelæsninger, gæsteforelæsninger, holddiskussioner og studenteroplæg. Det forventes at alle kursusdeltagere skriver sig på mindst ét gruppeoplæg i løbet af kurset. Oplægget består af en 20-25 min. besvarelse af et spørgsmål, hvorefter der vil være fri diskussion.

1.800 sider i alt

 

Alt uploades på kursushjemmeside, undtagen følgende, der indkøbes:

 

 • Martin Marcussen (2016), Diplomati. Et portræt af udenrigstjenesten og dens diplomater, København: Hans Reitzels Forlag, 400 sider (tilgængelig 1. juli 2016).

 • Økonomi & Politik, vol. 89, no. 2, 2016: ”Krisediplomati”, 75 sider (tilgængelig 1. juli 2016). Vi kan lave et fælles indkøb af dette tidsskriftsnummer på holdet og dermed få det betydelig billigere end i løs salg.

 

På pensumlisten er 1.492 sider fastlagt på forhånd, de resterende sider tilføres løbende.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig synopsiseksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 56