Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Sammenlignende Statskundskab

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Kurrild-Klitgaard (3-726d6d426b6875306d7730666d)
  • Institut for Statskundskab
Kursusnummer: ASTB12004U

Engelsk titel

Comparative politics

Kursusindhold

Faget giver et samlet overblik over den sammenlignende statskundskabs (komparativ politiks) grundlæggende elementer. Det behandler politiske processer, strukturer, aktører og normer i en række udvalgte lande i et komparativt perspektiv. Det tilstræbes, at følgende politiske systemer behandles: EU, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina, Frankrig, Rusland og Japan. Faget indeholder i særlig grad problemstillinger vedrørende politisk magt, demokrati og autoritære styreformer, politisk økonomi og udvikling, partier og stater, politisk deltagelse, identitet, religion og politik samt sociale klasser.

Målbeskrivelse

Sammenlignende statskundskab giver den studerende

  • En omfattende indsigt i fagets begreber og teorier.
  • Et godt kendskab til de komparative metoder og deres anvendelse på et konkret materiale.
  • En kompetence til selvstændigt at kunne tage stilling til problemstillingerne i komparativ politik og til at anvende begreber og teorier i konkrete analyser af et empirisk materiale.
  • En omfattende empirisk viden om komparativ politiks emneområde

Studienævn

Statskundskab studienævn

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Kommer senere

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Fællesforelæsningerne ligger mandage 10-12
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i efterårssemestre og udgør i alt 60 timer. Undervisningen består af holdundervisning og eventuelt årgangsforelæsninger.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pensum udgør 1900 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 28
Forelæsninger 34
Øvelser 12
Forberedelse 121
Eksamen 80
Total 275

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Faget afsluttes med en 5-dages hjemmeopgave.
Den studerende stilles ét spørgsmål eller vælger blandt et antal eksamensspørgsmål ét spørgsmål som udgangspunkt for besvarelsen. Denne skrives som en mindre, selvstændig opgave.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakter Betegnelse  Beskrivelse 
 12 Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål.

Med udgangspunkt i selvstændig refleksion over og anvendelse af
sammenlignende statskundskabs begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til systematisk at analysere politiske strukturer, aktører, processer og normer samt konsekvenser i Danmark
såvel som i andre lande. Der demonstreres en forståelse for forudsætninger og udviklingsmuligheder for begreber, teorier eller metoder
Inden for sammenlignende statskundskab. Den studerende har omfattende faktuel viden.

 7

God præstation, der
demonstrerer opfyldelse
af fagets mål med en del mangler.

Med udgangspunkt i en sikker viden om sammenlignende
statskundskabs begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til at analysere og diskutere politiske strukturer, aktører, processer og normer i Danmark såvel som i andre lande. Begreber og teorier anvendes med en del mangler systematisk og aktivt. Den studerende har grundlæggende faktuel viden

 02  Tilstrækkelig præstation,

der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Med udgangspunkt i en basal viden om sammenlignende
statskundskabs begreber, teorier og metoder demonstreres evnen til at analysere udvalgte politiske normer, strukturer, processer og aktører i Danmark og/eller i andre lande. Teorier og begreber anvendes i ringe omfang aktivt og systematisk i diskussionen. Den studerende har begrænset faktuel viden.

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende