Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Videnskabsteori & Metodologi (VM)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Peter Nedergaard (3-7f7d744f7875823d7a843d737a)
 • Institut for Statskundskab
Kursusnummer: ASTB12001U

Engelsk titel

Scientific theory and Methodology

Kursusindhold

Faget giver de studerende en indføring i samfundsvidenskabelig videnskabsteori og metodologi. Med vægten lagt på forskellige videnskabsteoretiske retninger sigter faget imod at give de studerende viden om, hvordan viden skabes. Faget giver et fundament til kritisk at kunne vurdere de anvendte undersøgelsesdesigns, metoder og kilder i samfundsvidenskabelig forskning, til kritisk stillingtagen til politologisk relevante kilder og argumenter samt til, at de studerende bliver i stand til at argumentere på et akademisk niveau.

Målbeskrivelse

Videnskabsteori og metodologi giver de studerende:

 • en grundlæggende forståelse for forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces.
 • en grundlæggende forståelse for vigtigheden af hypotesetest og udformningen af forskningsspørgsmål.
 • et grundlæggende indblik i de kvantitative og kvalitative metoder, der anvendes inden for de forskellige videnskabsteoretiske retninger samt viden om kritisk stillingtagen til disse metoders styrker og svagheder.
 • indsigt i kildekritisk analyse og vurderingen af forskellige former for primære og sekundære kilder samt indsigt i, hvilke typer af viden de kan skabe.
 • et grundlæggende indblik i undersøgelsesdesigns anvendelse og deres opbygning inden for de forskellige videnskabsteoretiske retninger.
 • en grundlæggende indsigt i analyser af dokumenter.
 • en grundlæggende viden om rationalitetsbegrebets gennemslag i forskellige samfundsvidenskabelige teorier.
 • viden om kausalitetsbegrebet og forklaringstyper i samfundsvidenskaben.
 • viden om forskellige typer af komparative metoder.
 • indsigt i deduktive og induktive metoder.
 • en grundlæggende viden om forholdet mellem videnskab og værdier.
 • en grundlæggende indsigt i akademisk diskussion via argumentationsanalyse.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Statskundskab

Studienævn

Statskundskab studienævn

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Kommer senere

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Der er ingen fællesforelæsninger
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i efterårssemestre og udgør i alt 52 timer. Undervisningen består af en kombination af holdundervisning og forelæsninger. I løbet af undervisningsperioden afleveres 2 skriveøvelser.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Pensum udgør 1000 sider og er fælles for alle studerende. Pensum fastsættes af Studienævnet.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 52
Forberedelse 52
Teoretiske øvelser 48
Eksamen 123
Total 275

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Faget bestås gennem udarbejdelse af en hjemmeopgave, som ved intern censur bedømmes ”Bestået/Ikke bestået”.

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Målsætningen for Videnskabsteori og metodologi er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 • demonstrere indsigt i og evne til at reflektere over forskellige videnskabsteoretiske retninger og deres betydning i en samfundsvidenskabelig forskningsproces.
 • demonstrere indsigt i hypotesetest og udformningen af relevante forskningsspørgsmål.
 • demonstrere grundlæggende evne til kritisk stillingtagen til kvantitative og kvalitative metoders styrker og svagheder.
 • bruge kildekritik til kritisk at analysere og vurdere forskellige former for kilder og vurdere hvilke typer af viden, de kan skabe.
 • demonstrere grundlæggende viden om undersøgelsesdesigns anvendelse og deres opbygning.
 • demonstrere grundlæggende indsigt i dokumentanalyse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende