Teori om offentlig organisation og arbejdspladser - AFLYST

Kursusindhold

På dette kursus læser vi teoretiske tekster indenfor fagfelterne offentlig forvaltning, professionssociologi og arbejdsmarkedsstudier alene med fokus på den offentlige organisation.

Kurset er organiseret i to dele over 14 sessioner:

Indledningsvis vil faget introducere klassisk tænkning om bureaukrati og offentlig administration. I relation hertil diskuterer vi relationen mellem politik og administration. Dernæst introduceres mainstream begreber om reform og modernisering af den offentlige sektor siden starten af 1980'erne. Vi bruger i den forbindelse også et par undervisningsgange til at se på klassiske og nye måder at forstå legitimitet og pålidelighed (accountability) i den offentlige organisation.

I anden halvdel af faget beskæftiger vi os med forståelsen af profession og professionalisering af ledelse, og ser nærmere på relationen mellem leder, ansatte og borgere. Vi vil i den forbindelse beskæftige os med forskellige analytiske tilgange til offentligt ansatte, fagfolk, deres motivation og skabelsen af tillid i den offentlige organisation.

Engelsk titel

Theory on public organization and workplaces - CANCELLED

Uddannelse

KA Temafag(2005 studieordningen)

KA Teori og Tema (2015 studieordningen)

Fagpakke (KA 2015): Viden, organisation og politik

Målbeskrivelse

Viden:

De studerende skal efter kurset kunne

- redegøre for de teoretiske begreber omkring den offentlige organisation præsenteret i undervisningen

- demonstrere, at de kan anvende disse begreber i en analyse af et empirisk fænomen relateret til den offentlige organisation.

 

Færdigheder:

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne

- identificere forskellige administrative teknikker, identificere modstand og sampil mellem profession og administration

- formulere sig omkring konsekvenserne af reformer for offentligt ansatte og borgere.

 

Kompetence:

Gennem dette kursus vil de studerende styrke deres evne til at

- anvende teoretiske begreber på empiriske eksempler

- forstå logikker i den offentlige organisation,

- agere i forhold hertil i deres arbejdsliv.

 

I dag findes omkring en tredjedel af alle danske arbejdspladser i den offentlige sektor. Den offentlige sektor sørger ikke blot for velfærd, men er også stærkt involveret i at skabe rammer for kunst, kultur og private virksomheder.

 

Kurset er deltagerorienteret. Hver undervisningsgang vil bestå af et mix af forlæsning og forskellige aktiviteter, så som case-baseret undervisning, gruppearbejde, plenum diskussion mv. Målet med aktiviteterne er, at de studerende skal øve sig i at anvende teoretiske begreber analytisk på empiriske eksempler.

To undervisningsgange vil blive afløst af besøg til en offentlig organization (sandsynligvis en dansk kommune, region) eller en fagforening.

På kurset læser vi primært teoretiske videnskabelige tekster indenfor offentlig forvaltning, professionssociologi og arbejdsmarkedsstudier med fokus på offentlig organisation.

 

I enkelte tilfælde læses også korte empiriske case-beskrivelser eller lignende, som forberedelse til konkrete øvelser.

VEJLEDENDE ARBEJDSBELASTNING
Antallet af undervisningstimer er ens for både 7,5 og 10 ECTS

10 ECTS
Forelæsninger: 28
Undervisningsforberedelse: 120
Øvelser: 20
Projektarbejde: 33
Eksamensforberedelse: 74
I alt: 275

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Prøveform
Skriftlig aflevering
Individuel/gruppe. Ved afløsningsopgave forstås en opgave, hvor den studerende selvstændigt udformer og afgrænser en problemstilling/​problemformulering inden for fagets rammer på baggrund af et petitum. Afløsningsopgaven må maximalt fylde 10 sider. Ved gruppebesvarelser tillægges 5 sider pr. ekstra studerende. Se detaljer for prøveform i studieordningen og den generelle eksamensvejledning på KUnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 70
 • Øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 88
 • Total
 • 206