Almen sociologi I

Kursusindhold

Faget omfatter en indføring i centrale sociologiske problemstillinger og i sociologisk teori og begrebsdannelse. Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår kendskab til sociologiens teoretiske hovedtraditioner og disses problematikker og perspektiver. Endvidere, at den studerende opnår

indblik i sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).

Engelsk titel

General Sociological Theory

Uddannelse

BA, Sociologi

 

Målbeskrivelse

VIDEN.

Efter endt undervisning skal den studerende kunne

- beskrive sociologiens teoretiske hovedtraditioner og

- redegører for disses problematikker og perspektiver.

- redegøre for sociologiens nøglebegreber og centrale genstandsfelter (som eksempelvis klasse, stat, religion, arbejdsdeling, magt, modernitet, social handlen, interaktion, symboler og identitet).

- skelne mellem forskellige genrer og typer af sociologisk teori (systematisk teori vs. det essayistiske, ’grand theories’, ’middle-range theories’ osv.).

 

FÆRDIGHEDER.

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

•                    beskrive og sammenfatte sociologiens teoretiske hovedtraditioner og centrale teorier;

•                    sætte hovedtraditionerne ind i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv;

•                    sammenligne og trække tråde mellem de enkelte teoriretninger i relation til forskelle og ligheder mellem hovedtraditioner, skoler eller paradigmer;

•                    analysere styrker og svagheder hos de enkelte teorier og teoretikere;

•                    reflektere over teoriernes relevans med henblik på at forstå forhold i den sociale virkelighed med afsæt i tematikker på tværs af teorierne (jf. genstandsfelterne ovenfor);

•                    demonstrere overblik over pensum og evne til at udvælge relevant litteratur til brug ved opgavebesvarelsen.

 

KOMPETENCER.

Den studerende skal kunne

-anvende ovenstående færdigheder i det videre studieforløb, med en rimelig grad af overblik over sociologiens problemstillinger, teorier og begreber

- håndtere relevante dele af den sociale virkelighed ud fra de problemstillinger og perspektiver, der hører sociologien til. - forvalte den sociologiske arv både kritisk og kreativt.

Forelæsninger

Pensum: 600-700 sider pr. semester.

 

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​/​samf-it.ku.dk/​stud/​programmer/​

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Aktiv deltagelse på kurset
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 122
 • Øvelser
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 28
 • Total
 • 206