Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Sociologisk Innovation

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 0 ECTS
Kursusansvarlig
  • Helge Albrechtsen (3-6b646f43767266316e7831676e)
  • Sociologisk Institut
Kursusnummer: ASOB05047U

Engelsk titel

Sociological Innovation

Kursusindhold

Viden om innovation og anvendelsen af innovative metoder er i stigende grad blevet en del af kompetencekravene på det akademiske arbejdsmarked. Kurset, som er ekstracurrikulært, giver derfor de studerende mulighed for at tilegne sig og anvende innovative metoder i praksis.

Kurset er udviklet i samarbejde mellem Pædagogisk Center, Karrierevejledningen og Sociologisk Institut på det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Kurset bidrager til en afklaring og styrkelse af deltagernes sociologiske profil på et relativt bredt akademisk arbejdsmarked.

På kurset vil de studerende få mulighed for at løse problemer for en virksomhed eller organisation indenfor den private, offentlige eller frivillige sektor ved at arbejde med innovation og innovative metoder. Eksempler på disse virksomheder eller organisationer kunne være Red Associates, Wonderful Copenhagen eller Red Barnet, hvor de studerende i grupper kan vælge at arbejde med et af disse eksempler. 

Målbeskrivelse

Læringsudbytte

Efter genneførelsen af det ekstracurrikulære kursus, som indebærer aktiv deltagelse i innovationsworkshops og fremlæggelse af innovative koncepter for de deltagende virksomheder eller organisationer, vil de studerende være i stand til at:

a) demonstrere viden om innovative metoder i et sociologisk perspektiv,

b) have tilegnet sig færdigheder, som muliggør anvendelsen af innovative metoder med henblik på at løse problemer for virksomheder eller organisationer såvel i den private, som i den offentlige eller den frivillige sektor,

c) kunne demonstrere arbejdsmarkedsrelevante kompetencer i form af at kunne arbejde innovativt, men også med henblik på at kunne præsentere nyudviklede koncepter, så de giver værdi for andre.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurset er rettet mod BA-studerende på 5. semester, som ønsker at få inspiration til bachelorprojektet på 6. semester.
Endvidere kan kurset bidrage til en foreløbig afklaring om kandidatstudiets tre fagpakker/​​specialiseringeslinjer:
- Velfærd, ulighed og mobilitet.
- Viden, organisation og politik.
- Kultur, livsstil og hverdagsliv.

Tilmelding

Efterårskurser: Tilmeldingsperioden er 15. maj - 1. juni.
Forårskurser: Tilmeldingsperioden er 15. oktober – 1. november.

Sommerskole-kurser kan tilmeldes i begge periode (meritstuderende dog kun pr. 1. juni.)

Tilmelding til undervisning medfører automatisk tilmelding til eksamen.

Meritstuderende skal tilmelde sig via en særlig en ansøgningsformular:  klik her

Uddannelse

BA 5. semester:

Kurset består af en blanding af forelæsninger, oplæg, workshops og feedback:

Uge 37
Torsdag 15. september kl. 15 – 19
(Lokale CSS 1.1.12)

Introduktion til kurset, innovation, innovative metoder og dannelse af arbejdsgrupper, samt værdien af innovative kompetencer i forhold til sociologiske jobprofiler.
 

Uge 38
Torsdag 22. september kl. 13 – 19
(Lokale CSS 2.0.30 fra 13.00-15.00 + CSS 1.1.12 fra 15.00-19.00)

Virksomhederne og organisationerne præsenterer sig, samt innovationsworkshop.
 

Uge 39
Torsdag 29. september kl. 15 - 19
(Lokale CSS 1.1.12)

Problemafgrænsning og innovationsworkshop.
 

Uge 40
Torsdag 6. oktober kl. 15 – 17
(Lokale CSS 1.1.12)

Innovationsworkshop, præsentation og feedback.
 

Uge 41
Torsdag 13. oktober kl. 13 – 17
(Lokale CSS 35.3.13 fra 13.00-15.00 + CSS 1.1.12 fra 15.00-17.00)

Pitching og præsentation med værdi, baseret på en øget bevidsthed om sociologiske kompetencer.       
 

Uge 43
Torsdag 27. oktober kl. 15 – 19
(Lokale CSS 1.1.12)

Afrunding af præsentation (power point & synopsis) og feedback.
 

Uge 44
Torsdag 3. november kl. 15 – 19
(Lokale CSS 1.1.12)

Endelig præsentation for virksomhederne og organisationerne, samt deres feedback.  
 

Der kan forekomme mindre tidsmæssige ændringer på de enkelte dage.

OBS! Kurset er ikke ECTS givende.

Studienævn

Sociologisk studienævn

Underviser

Helge Albrechtsen, hal@soc.ku.dk

Varighed

Skemagruppe

Se skema under Uddannelse
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsninger, oplæg, workshops og feedback

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Ingen litteratur. Der kan dog forekomme enkelte understøttende tekster.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 22
Projektarbejde 6
Total 28

Eksamen

Prøveform

Andet
Andet
Kurset afsluttes med en mundtlig præsentation i plenum for de respektive firmaer/organisationer, samt en kort beskrivelse af gruppens innovative koncepter (1 - 3 sider), som eventuelt kan danne udgangspunkt for bachelorprojektet på 6. semester.

Bedømmelsesform

Ingen bedømmelse

Kriterier for bedømmelse

-

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende