Klassisk og nyere sociologisk teori

Kursusindhold

Faget omfatter en belysning af aktuelle sociologiske temaer på basis af en tværgående anvendelse af sociologiske begreber og teori. Faget udbygger den i faget Almen Sociologi tilegnede viden.

Formålet med undervisningen er mere generelt, at den studerende opnår et dybtgående kendskab til centrale udviklingslinier i sociologien. Der læses således både klassiske, moderne og nyere teoridannelser med henblik på en diskussion af sociologiens relevans i forhold til analyser af nutidige samfundsmæssige og/eller teoretisk analytiske problematikker. Det diskuteres yderligere i hvilken forstand, nyere sociologisk teori markerer kontinuitet eller brud med den klassiske sociologi.

Engelsk titel

Classical and Modern Sociological Theory

Uddannelse

Sociologisk bachelor: 5. semester

Målbeskrivelse

Nærmere bestemt skal den studerende kunne:

· diskutere og analysere hovedtraditionerne i klassisk og nyere sociologisk teori stillet over for udvalgte temaer

· markere kontinuitet respektive brud i den sociologiske teoriudvikling

· formulere prægnante problemstillinger vedrørende udviklingen i sociologisk teori

· forholde sig indsigtsfuldt til koblingen mellem teori og empiri

Årgangsforelæsninger på 5. semester

Pensumliste og læseplan kan findes på Absalon samt i kompendiet.

Bachelorniveau

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​​/​​samf-it.ku.dk/​​stud/​​programmer/​​

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar
Mundtlig eksamen med synopsis (max. 3 sider). Der er mulighed for, at den studerende udover det fastlagte pensum kan inddrage yderligere litteratur som grundlag for eksaminationen.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelseshold
 • 28
 • Forberedelse
 • 109,5
 • Eksamen
 • 109,5
 • Total
 • 275,0