Politisk Sociologi

Kursusindhold

Kurset vil især fokusere på teorier og begreber inden for følgende områder:

Politisk sociologi, magt, staten og det politiske felt
Medborgerskab
Medialisering af politik
Demokrati
Globalisering
Sociale bevægelser
EU og det europæiske samarbejde

Engelsk titel

Political Sociology

Uddannelse

BA: 4. semester

Målbeskrivelse

Formålet med dette kursus er at bibringe de studerende en grundlæggende forståelse for og fortrolighed med politisk sociologi. Faget omfatter en gennemgang af sociologiske analyser af samfundets styr­ing og magtrelationer i og uden for det politiske system. Centrale bestanddele i faget er endvidere analyser af demokrati og styreformer, sociale bevægelser forvaltning i en globaliseret verden.

Forelæsninger plus øvelser

Kursets grundbøger er

Nash, Kate (2010) Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power. Oxford: Wiley-Blackwell.

Kursets øvrige tekster samles i et kompendium.

Gerne gennemført Det danske samfund i sociologisk perspektiv samt Almen sociologi.

SAMF IT har oprettet en side for installering af programmer på egne computere: http:/​​/​​samf-it.ku.dk/​​stud/​​programmer/​​

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig individuel eksamen med synopsis (max. 3 sider) Karakter efter 7-skalaen. Intern censur. Se nærmere bestemmelser vedrørende eksamen i Eksamensvejledningen for faget.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse og studieordning.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse
 • 113
 • Eksamen
 • 114
 • Holdundervisning
 • 24
 • Total
 • 275